Mentorointiohjelma 2013-2014

 

Ensimmäinen Mentorointiohjelma aloitettiin lokakuussa 2013 ja se saatiin päätökseen syyskuussa 2014. Osallistujat olivat hyvin tyytyväisiä mentorointivuoteen. Moni sai uusia ajatuksia ja oivalluksia. Ohjelman aikana luotiin uusia ystävyyssuhteita ja joku siirtyi uusiin työtehtäviinkin. 

Mentoroinnin monet tavoitteet

Vuoden aikana mentorointiparit työskentelivät mentoroitavien tavoitteiden parissa. Suosittuja kahdenkeskisten tapaamisten teemoja olivat proviisorin urapolut, tulevaisuuden suunnitelmat, kouluttautuminen, motivaatio, esimiestyön haasteet ja alan kehitys. Tulevaisuuden suunnitelmien läpikäyminen mentorin kanssa koettiin keskustelunaiheista merkittävimmäksi.

 

 “Oikeasti lähteä pohtimaan ja kirjaamaan ylös asioita jotka askarruttaa ja mitä haluaa saavuttaa ym. Tämä puolestaan auttoi todella paljon huomaamaan ongelmia ja lähtemään korjaamaan niitä.”  mentoroitava
 

Mentorointi palkitsee

Mentorointivuosi antoi kerätyn palautteen perusteella paljon sekä mentoroitaville että mentoreille. Mentoroitavat kertoivat saaneensa selkeyttä urasuunnitelmiin, uusia verkostoja sekä lisää itsetuntemusta ja - luottamusta. 
 
”Nuorena tarvitsee rohkaisua lähteä kokeilemaan siipiään ja toisaalta löytääkseen millainen proviisori haluaa olla tulevaisuudessa.” 
mentoroitava
 
 
“Mentorointi on muuttanut ajatuksiani paljonkin! Olen jo lähtenyt 
tekemään asioita, joista aikaisemmin uskalsin vain haaveilla, 
toisaalta taas olen levollisemmalla mielellä tulevaisuuden suhteen.” 
 mentoroitava
 
 
Mentorointivuosi laittoi mentoritkin miettimään omaa uraa ja tarjosi mahdollisuuden kurkistusikkunan nuoremman kollegan maailmaan.
 
“Halusin oppia nuoren proviisorin ajatusmaailmaa ja mitkä asiat 
nuori proviisori näkee tärkeiksi.”  mentori
 
 
“(Mentoroinnissa parasta oli) verkostoituminen ja omien verkostojen 
hyödyntäminen, uusien ajatusten saaminen myös omalle uralle.” mentori
 
 

Mentorointi vaatii

Mentorointi vaatii pareilta aikaa eivätkä tavoitteet täyty ilman, että niiden eteen on valmis tekemään töitä. Ohjelmaan osallistuneet parit kokivat yhteisen ajan löytämisen paritapaamisia varten haastavimmaksi koko mentorointivuoden aikana. Kahdenkeskisiin keskusteluihin on uskallettava heittäytyä luottaen toisen kunnioitukseen ja ehdottomaan luottamuksellisuuteen. Niin mentoroitavan kuin mentorinkin on annettava itsestään toiselle, jotta mentorointisuhde pystyy syvenemään ja aroistakin aiheista voidaan keskustella.
 
“Mielestäni hiljaa sisällä itsellä tiedossa olevat kysymykset ja ratkottavat asiat on hyvä tuoda rehellisesti esiin mentorille, jotta tämä voi tukea juuri niissä tarpeissa.“ mentoroitava
 
 
 
Vuoden 2013-2014 ohjelman mentorit