Haettavana Savon apteekkariyhdistyksen koulutus- ja kehittämissäätiön apuraha

 

Savon apteekkariyhdistyksen koulutus- ja kehittämissäätiön hallitus julistaa
haettavaksi Savon apteekkariyhdistyksen apurahat vuodelle 2021

 

Savon apteekkariyhdistyksen koulutus- ja kehittämissäätiön tarkoituksena on edistää lääkkeisiin ja niiden
käyttöön liittyvä tietoa terveydenhuoltoalalla toimiville ammattihenkilöille, yhteisöille ja yleisölle. Tämän
tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö myöntää apurahoja.

 

Vuonna 2021 säätiö jakaa apurahoja yhteensä 3000 euroa

  • Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutusta suorittaville, avoapteekkisektorilla toimiville farmaseuteille tai proviisoreille
  • Apteekkialan erityispätevyysopintoja suorittaville farmaseuteille tai proviisoreille
  • Farmasian jatko-opintoja suorittaville proviisoreille, joiden tutkimustyö liittyy lääkkeiden käytön tutkimiseen tai apteekkitoiminnan kehittämiseen

 

Apurahoja hakevien proviisoreiden ja farmaseuttien tulee toimia Savon apteekkariyhdistyksen alueella.

 

Apurahojen hakeminen tapahtuu vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemukseen tulee liittää selvitys
apurahan käyttötarkoituksesta ja siitä, onko samaan käyttötarkoitukseen haettu ja/tai saatu apurahaa
muualta sekä muut tarpeellisiksi katsotut asiakirjat (esim. hyväksytty opintosuunnitelma ja/tai tutkimussuunnitelma).

Apurahan saajan tulee antaa selvitys apurahan käytöstä apurahan nostamista seuraavan vuoden loppuun
mennessä.

Hakemukset osoitetaan Savon apteekkariyhdistykselle ja lähetetään koulutus- ja kehittämissäätiön
säätiövastaavalle 31.3.2021 mennessä osoitteella Esa Lahdenpää, Mäntyharjun Apteekki, Pentinpolku 2,
52700 Mäntyharju. Kuoreen merkintä ”Apuraha”.