Savon apteekkariyhdistyksen koulutus- ja kehittämissäätiön apurahat hettavissa

Savon apteekkariyhdistyksen koulutus- ja kehittämissäätiön hallitus julistaa
haettavaksi Savon apteekkariyhdistyksen 90-vuotisjuhla-apurahat vuodelle 2020

Savon apteekkariyhdistyksen koulutus- ja kehittämissäätiön tarkoituksena on edistää lääkkeisiin ja niiden
käyttöön liittyvä tietoa terveydenhuoltoalalla toimiville ammattihenkilöille, yhteisöille ja yleisölle. Tämän
tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö myöntää apurahoja.

Vuonna 2020 säätiö jakaa apurahoja yhteensä 5000 euroa

• Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutusta suorittaville avoapteekkisektorilla toimiville
farmaseuteille tai proviisoreille
• Apteekkialan erityispätevyysopintoja suorittaville farmaseuteille tai proviisoreille
• Farmasian jatko-opintoja suorittaville proviisoreille, joiden tutkimustyö liittyy lääkkeiden käytön
tutkimiseen tai apteekkitoiminnan kehittämiseen

Apurahoja hakevien proviisoreiden ja farmaseuttien tulee toimia Savon apteekkariyhdistyksen alueella.

Apurahojen hakeminen tapahtuu vapaamuotoisella hakemuksella, johon tulee liittää selvitys apurahan
käyttötarkoituksesta ja selvitys siitä, onko samaan käyttötarkoitukseen haettu ja/tai saatu apurahaa
muualta sekä muut tarpeellisiksi katsotut asiapaperit (esim. hyväksytty opintosuunnitelma ja/tai
tutkimussuunnitelma).

Apurahan saajan tulee antaa selvitys apurahan käytöstä apurahan nostamista seuraavan vuoden loppuun
mennessä.

Hakemukset osoitetaan Savon apteekkariyhdistykselle ja lähetetään koulutus- ja kehittämissäätiön
säätiövastaavalle 1.3.2020 mennessä osoitteella: Harri Sormunen, Iisalmen Ykkösapteekki, Satamakatu 10,
74100 Iisalmi. Kuoreen merkintä ”apuraha”.

15.1.2020/EV