Suomen Proviisoriyhdistyksen hallitus vuonna 2019

 

Hallituksen puheenjohtaja:

Lasse Rautiainen

 

Hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä:

Varsinainen jäsen                                             Henkilökohtainen varajäsen

Lauri Elsilä (1. varapuheenjohtaja)                     Anssi Pulkkinen

Sandra Kontola (2. varapuheenjohtaja)              Tiina Kinos (taloudenhoitaja)

Roosa Kinnunen (viestintävastaava)                   Ville Oinio

Tanja Kivinummi (koulutusvastaava)                 Paula Holma 

Minna Lähdevuori                                                Jenny Siltanen

Tiiu Nikkilä (opiskelijavastaava)                        Linnea Raimas (ulkoasianhoitaja)

Susanna Partti                                                     Iris Yorke

Anna Peltonen                                                      Eeva Lehtola

 

päivitetty 21.1.2019/MH