Teva Pharmaceutical Industrial apurahat haettaviksi kaikille proviisoreille, hakuaika 1.5.-31.8.2019

Apurahoja proviisorien koulutuksen tukemiseen

 

Suomen Proviisoriyhdistyksen hallitus julistaa kaikkien yhdistyksen jäsenten haettaviksi ratiopharmin myöntämän Teva Pharmaceutical Industrialin apurahan tukeakseen proviisoreita liikkeenjohdon ja lääketurvaosaamiseen liittyvässä kouluttautumisessa. Apurahaa haluttiin uudistaa tänä vuonna ja osoittaa se haettavaksi kaikille proviisoreille, ei vain apteekkareiksi aikoville.

 

Apuraha myönnetään tuleviin kursseihin ja opintoihin, joilla vahvistetaan liiketalous- ja henkilöstöjohtamistaitoja tai lääketurvaosaamista. Apurahoja ei myönnetä mahdollisiin ansiotulomenetyksiin tai elinkustannuksiin. Apurahoja voidaan myöntää uransa eri vaiheissa oleville hakijoille. Apurahoja jaetaan hakemusten perusteella 2 000 euroa ja niiden jaosta sekä suuruudesta päättää Suomen Proviisoriyhdistyksen hallitus erillisen apurahatoimikunnan esityksestä.

 

HAKUOHJEET:

Vapaamuotoisesta apurahahakemuksesta tulee ilmetä seuraavat asiat:

  • hakijan yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, pankkiyhteystieto)
  • apurahan käyttötarkoitus,
  • opintojen rahoitussuunnitelma,
  • toivomus apurahan suuruudesta,
  • muut samaa tarkoitusta varten haetut apurahat,
  • ansioluettelo sekä
  • todistukset ansioista, jotka hakija katsoo eduikseen.

 

Hakijan tulee jättää hakulomake sekä apurahahakemus liitteineen sähköisesti 1.5.-31.8.2019 välisenä aikana. Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon valinnassa. Apurahat voidaan myöntää vain Proviisoriyhdistyksen jäsenille. Apurahan saajat julkistetaan Ajankohtaisseminaarissa 11.10.2019. Hakija sitoutuu antamaan erikseen sovitulla tavalla selostuksen apurahan käytöstä.

Apurahahakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen hakemus.apurahatoimikunta@proviisoriyhdistys.net.

 

// 16.3.2019 MH