Orion Oy, Development Pharmacist, Espoo tai Turku

         

 

Development Pharmacist (CMC Documentation), Espoo tai Turku

Meitä Orionilaisia on 3200 yli 20 maassa ja työskentelemme hyvinkin erilaisissa tehtävissä.
Joukostamme löytyy niin tutkijoita ja laborantteja kuin insinöörejä ja IT-asiantuntijoitakin sekä
tuotantotyöntekijöitä ja monia muita. Tarjoamme työntekijöillemme monipuolisia sekä vastuullisia
tehtäviä aidosti monialaisessa ympäristössä. Kannustamme oman osaamisen kehittämiseen ja
tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa työtehtäviin ja oman urapolun luomiseen Orionilla. Me
etsimme oman alansa huipputekijöitä, jotka jakavat aidon innostuksemme siihen, mitä teemme.

Tehtävän kuvaus

Etsimme myyntilupa-asiantuntijaa (CMC dokumentointi (Chemistry-Manufacturing-Controls))
myyntiluvallisten tuotteiden elinkaaren hallintaan tablettitiimiimme toistaiseksi voimassaolevaan
työsuhteeseen. Työskentelypaikkakuntasi voi olla Espoo tai Turku. 

Toimit farmaseuttisena asiantuntijana CMC (Chemistry-Manufacturing-Controls)
rekisteriröintikentässä. Vastuullasi on globaaleilla markkinoilla olevien tuotteiden ylläpitoon ja
kehittämiseen liittyviä myyntilupa-asiantuntijan tehtäviä. Vastaat tuotteiden CMC dokumentaation
laadinnasta ja ylläpidosta yhteistyössä oman yksikkösi asiantuntijoiden ja eri sidosryhmien
kanssa. Työ sisältää myös myyntilupien markkina-alueiden laajentamiseen liittyviä tehtäviä.

Toimit aktiivisessa yhteistyössä rekisteröinnin, tytäryhtiöiden, palveluntarjoajien, partnereiden ja
eri Orionin liiketoimintayksiköiden kanssa. Tarvittaessa osallistut viranomais- ja
partneritarkastuksiin yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa.

Yksikön kuvaus

Commercial Product Development & Lifecycle Management (CPD&LCM) -organisaation vastuulla
on huolehtia Orionin portfolioon sisältyvien tuotteiden tuotehuollosta, kilpailukyvystä ja
jatkokehityksestä. Vastaamme myös lääkevalmisteiden teknologian siirrosta ja Orionin
alkuperätuotteiden teollistamisesta sekä toimitusketjun projektiportfolioiden hallinnasta. 

Tarjoamme

Tarjoamme sinulle monipuolisen, vaihtelevan ja haastavan tehtäväkokonaisuuden menestyvässä
yrityksessä sekä hyvät mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen. Pääset tekemään töitä
moniammatillisessa ja kansainvälisessä ympäristössä eri sidosorganisaatioiden kanssa. Sinulla
on mahdollisuus hyödyntää ja kasvattaa omaa osaamistasi monipuolisen tuotteiston kanssa.
Tukenasi on ammattitaitoinen ja mukava tiimi, jossa on hyvä yhteishenki ja avuliaat työkaverit.

Meille Orionilaisille on tärkeää vaalia keskinäistä arvostusta ja kunnioitusta toistemme työtä ja
näkemyksiä kohtaan. Muiden kuuntelu ja erilaisten näkökulmien huomioiminen ovat meillä
arvokkaita ominaisuuksia saavuttaa tuloksia yhdessä. Työtä teemme tinkimättömällä asenteella,
jotta Orion menestyy myös tulevaisuudessa. Lue lisää Orionin arvoista tästä.

Edellytykset

Odotamme sinulta tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa (esim. proviisori, DI tai
biolääketieteen maisteri). Aiempi kokemus globaalien tuotteiden elinkaarenhallinnasta
(muutoshakemukset, myyntilupien uudistamiset, vuosiraportit) sekä globaaleista
myyntilupahakemuksista farmaseuttis-kemiallisten osioiden osalta katsotaan eduksi.

Olet aikaansaava, ratkaisukeskeinen, innovatiivinen ja suhtaudut positiivisella asenteella
haastaviinkin tehtäviin. Sinulle on luontevaa työskennellä niin itsenäisesti kuin ryhmässä ja sinulla
on hyvät vuorovaikutus- ja verkostoitumistaidot. Olet valmis haastamaan itsesi monipuolisissa
tehtävissä ja haluat kehittää itseäsi ja osaamistasi. Hallitset tehtäväkenttäsi silloinkin, kun sinulla
on useita työtehtäviä samanaikaisesti tai työtehtävien prioriteetit muuttuvat yllättäen.
Kommunikoit sujuvasti suomeksi ja englanniksi.

Lisätiedot

Lisätietoja tehtävästä antaa:

Susanna Ilmonen, Team Leader, puh. 050 966 7984 (keskiviikkona 6.10. 15-15:45, tiistaina
12.10. klo 15-15:45 ja torstaina 14.10. klo 15-15:45)

Mikäli kiinnostuit, niin haethan tehtävää sunnuntaihin 17.10.2021 mennessä. Aloitamme
haastattelut jo hakuprosessin aikana, joten jätäthän hakemuksesi viipymättä.

Tehtävään valitulta henkilöltä edellytetään hyväksyttyä terveystarkastusta, joka sisältää myös
huumausainetestauksen. Valitusta henkilöstä tullaan myös teettämään turvallisuusselvitys ennen
työsuhteen alkua.

1.10.2021/EV