Ura lääketeollisuudessa

Uusi koulutussarja keskittyy proviisorin tehtäviin lääketeollisuudessa

Ura lääketeollisuudessa -koulutussarja esittelee proviisorin tehtäviä proviisoriopiskelijoille sekä urapolun vaihtoa harkitseville ja aiheesta kiinnostuneille proviisoreille. Esittelijöinä toimivat lääketeollisuuden osaajat, jotka kertovat omasta työstään, työtehtävistään ja tehtävään vaaditusta osaamisesta sekä antavat esimerkin urapolusta kyseiseen tehtävään. Koulutussarja antaa käsityksen lääketeollisuuden työtehtävistä ja vaatimuksista hyvine ja huonoine puolineen.

 

Kattavasti tietoa

Sarjassa käydään läpi laaja kirjo lääketeollisuuden eri tehtäviä. Sarjassa tutustutaan proviisorin työhön esimerkiksi seuraavien lääkekehitysvaiheiden parissa: tuotekehitys, laadun (QP, QA), kliiniset lääketutkimukset, hinta- ja korvattavuus, myyntiluvat, lääketurvatoiminta, myynti ja markkinointi sekä markkinoinnin valvonta. Lisäksi tutustutaan tieteellisen asiantuntijan (medical), tuotepäällikön (portfolio) sekä vastuunalaisen johtajan tehtäviin.

 

Proviisoriyhdistyksen jäsenille

Koulutussarja taltioidaan jäsenintra OmaProhon ja on maksutta jäsenten nähtävillä. 

Taltioinnit tehdään koulutusilloissa, joista kussakin käydään läpi 2-3 toimenkuvaa. Tilaisuudet järjestetään Proviisoriyhdistyksen toimistolla (Kaisaniemenkatu 1 Ba 7. krs, Helsinki). Yhteen iltaan mahtuu noin 10 osallistujaa.

 

Illat ja aikataulu

Sarja alkaa syksyllä 2020 ja jatkuu kevääseen 2021. Tarkempi aikataulu julkaistaan myöhemmin.