Ura lääketeollisuudessa

Uusi koulutussarja keskittyy proviisorin tehtäviin lääketeollisuudessa

Ura lääketeollisuudessa -koulutussarja esittelee proviisorin tehtäviä proviisoriopiskelijoille sekä urapolun vaihtoa harkitseville ja aiheesta kiinnostuneille proviisoreille. Esittelijöinä toimivat lääketeollisuuden osaajat, jotka kertovat omasta työstään, työtehtävistään ja tehtävään vaaditusta osaamisesta sekä antavat esimerkin urapolusta kyseiseen tehtävään. Koulutussarja antaa käsityksen lääketeollisuuden työtehtävistä ja vaatimuksista hyvine ja huonoine puolineen.

 

Kattavasti tietoa

Sarjassa käydään läpi laaja kirjo lääketeollisuuden eri tehtäviä. Sarjassa tutustutaan proviisorin työhön esimerkiksi seuraavien lääkekehitysvaiheiden parissa: tuotekehitys, tuotteen laatu, kliiniset lääketutkimukset, hinta- ja korvattavuus, myyntiluvat, lääketurvatoiminta, myynti ja markkinointi sekä markkinoinnin valvonta. Lisäksi tutustutaan mm. tieteellisen asiantuntijan (medical), tuotepäällikön (portfolio) sekä vastuunalaisen johtajan tehtäviin.

 

Proviisoriyhdistyksen jäsenille

Koulutussarja taltioidaan jäsenintra OmaProhon maksutta jäsenten nähtäville. 

Taltioinnit tehdään koulutusilloissa, joista kussakin käydään läpi 2-3 toimenkuvaa.

 

Illat ja aikataulu

24.9. aiheena tuotekehitys, tuotannon laatujohtaminen ja kliiniset lääketutkimukset 

Jäsen, ilmoittaudu mukaan 22.9. mennessä

17.11. aiheena hinta- ja korvattavuus, vastuunalainen johtajan tehtävät ja myyntilupatyö

Jäsen, ilmoittaudu mukaan 15.11. mennessä

Sarja jatkuu keväällä 2021