Valiokuntien, toimikuntien ja työryhmien puheenjohtajat

Suomen Proviisoriyhdistyksen valiokunnat, toimikunnat ja työryhmät  2020

 

Apurahatoimikunta

Kuvausta päivitetään

Puheenjohtajana 2020 Samuli Auno

 

Koulutusvaliokunta

Valiokunta koostuu koulutusasioista ja Proviisoriyhdistyksen koulutustapahtumien suunnittelusta kiinnostuneista yhdistyksen jäsenistä. Sen päätehtävinä on ideoida ja suunnitella Proviisoriyhdistyksen järjestämät koulutustapahtumat (koulutuspaikka, aiheet, puhujat, muu ohjelma), kuten vuosittain järjestettävät Proviisoripäivä, Ajankohtaisseminaari, sääntömääräisten kokousten yhteydessä olevat koulutukset, talouskiertuekoulutukset ja muu alueellinen koulutusyhteistyö.

Puheenjohtajana 2020 Tiiu Nikkilä

 

Opiskelijavaliokunta

Valiokunta koostuu Kuopiossa ja Helsingissä opiskelevista opiskelijayhteyshenkilöistä, hallituksen opiskelijavastaavasta ja muista valiokuntaan ilmoittautuvista opiskelija-asioista kiinnostuneista hallituslaisista sekä toimiston valiokunnan yhteyshenkilöstä. Opiskelijayhteyshenkilöt toimivat yhdistyksen silminä ja korvina tiedekunnassa sekä vastaavat opiskelijoiden kysymyksiin ja ovat matalan kynnyksen kontakti opiskelijoille. Tarkoituksena on, että opiskelijat luovat itselleen tapahtumia, jotka kiinnostavat ja innostavat  proviisoriopiskelijoita mukaan tapahtumiin ja toimintaan. Valiokunta voi myös tehdä aloitteita Proviisoriyhdistyksen hallitukselle ja sen kautta edelleen eteenpäin proviisoriopiskelijoita koskevista asioista, kuten perusopinnot ja niiden uudistaminen.

Puheenjohtajana 2020 Riikka Granqvist

 

Strategiatyöryhmä

Kuvausta päivitetään

Puheenjohtajana 2020 Lasse Rautiainen

 

Talousvaliokunta

Kuvausta päivitetään

Puheenjohtajana 2020 Elina Toivanen, varapj. Tiina Kinos

 

Viestintävaliokunta

Valiokunnan tehtävänä on seurata ja kehittää yhdistyksen sisäisiä ja ulkoisia viestintäkanavia sekä ideoida ja suunnitella sisältöä mm. Proviisori-lehteen, kotisivuille sekä sosiaalisen median kanaviin. Valiokunta huolehtii, että yhdistyksellä on käytettävissään modernit ja ajantasaiset viestintäkanavat. Valiokuntien jäsenten tehtäviin kuuluu myös seurata yleisiä viestintään liittyviä trendejä sekä valvoa seurata sisäisen ja ulkoisen viestinnän laatua.

Puheenjohtajana 2020 Lauri Elsilä

 

Apteekkityöryhmä

Työryhmän tehtävänä on seurata aktiivisesti mitä maan lääkepolitiikassa tapahtuu, selvittää etupainotteisesti mitä vaikutuksia poliittisilla päätöksillä voi olla profession kannalta sekä seurata mitä naapurimaissa tapahtuu. Lisäksi työryhmä ottaa kantaa apteekkisektoria koskeviin lausuntopyyntöihin sekä valmistelee kannanottoja ja tukee niiden valmistelussa yhdistyksen toimistoa.

Puheenjohtajana 2020 Minna Lähdevuori

 

ProMentee-työryhmä

Työryhmän tehtävänä on suunnitella ja järjestää proviisoreille ja proviisoriopiskelijoille suunnattuja ProMentee-mentorointiohjelmia, joiden ensisijaisena tavoitteena on välittää alamme hiljaista tietoa eteenpäin. Ohjelmien toteuttamiseksi työryhmässä tehdään monipuolisesti erilaisia tehtäviä ja työryhmä vastaa esimerkiksi mentorointiparien/-ryhmien muodostuksesta sekä ohjelmiin liittyvien seminaarien järjestämisestä. Mentorointia varten työryhmä on myös koostanut ProMentee-oppaan. Lisätietoa ohjelmista ja mentoroinnista löydät täältä. 

Puheenjohtajana 2020 Linnea Raimas

 

Tohtoriverkosto

Tohtoriverkoston tarkoituksena on tukea farmasian tohtoreiden verkostoitumista, uratietoutta ja mahdollistaa tiedonvaihtoa tohtorilta toiselle. Verkostoon ovat tervetulleita kaikki Proviisoriyhdistyksen tohtori- ja jatko-opiskelijajäsenet.  

yhteyshenkilönä 2020 Mari Savolainen

 

Proviisoriyhdistyksen jäsenet voivat liittyä mukaan työryhmiin ilmoittautumalla ko. toiminnan puheenjohtajalle. Tarvittaessa puheenjohtajien yhteystiedot ovat saatavissa yhdistyksen toimistolta toimisto@proviisoriyhdistys.net / puh.  (09) 177 771 (arkisin 10-16).

 

päivitetty 17.1.2020/ MH