Apteekkariksi ProMentee -ohjelma


Kuva: Jonna Korkeaviita

Mitä?

Apteekkariksi ProMentee-ohjelma on tarkoitettu apteekkariksi aikoville tai korkeintaan kaksi vuotta apteekkareina toimineille kannattajajäsenille.

Mentorointiohjelman tavoitteena on jakaa osaamista ja ajatuksia kollegoiden kesken sekä edistää laadukasta ammattiapteekkitoimintaa nyt ja tulevaisuudessa. Tämän lisäksi ohjelman avulla edistetään proviisorien ammattiylpeyttä, kollegiaalisuutta ja verkostoitumista.

Ohjelmassa mentoreina toimivat kokeneet apteekkarit, jotka haluavat jakaa kokemustaan ja samalla kehittää omia vuorovaikutus- ja mentorointitaitojaan. Apteekkariksi ProMentee-ohjelman mentoroitavina ovat puolestaan apteekkarin uraa tavoittelevat proviisorit ja apteekkarin uransa hiljattain aloittaneet apteekkarit.

Apteekkariksi ProMentee -ohjelma on Apteekkariliiton ja Proviisoriyhdistyksen yhteinen ProMentee-ohjelma.

Lue mentorointikokemuksista toteutuneen ohjelman sivulta: Apteekkariksi ProMentee 2016-2017

Kenelle?

Kaikki yhdistyksen proviisorijäsenet sekä kannattajajäsenapteekkarit voivat hakea mentoroitavaksi Apteekkariksi ProMentee-ohjelmaan.

Miten?

Mentorointi toteutetaan parimentorointina. Ohjelman aikana osallistujille järjestetään kaksi-kolme yhteistä seminaaria joiden tarkoituksena on tukea mentorointipareja ja antaa työkaluja mentoroinnin toteuttamiseen. Parin apuna toimii myös ohjelmaa varten tuotettu ProMentee-mentorointiopas. Ohjelman pääpaino on mentorin ja mentoroitavan kahdenkeskisissä luottamuksellisissa tapaamisissa ja keskusteluissa. Mentorointiparin välisiä tapaamisia suositellaan pidettävän ohjelman aikana noin kerran kuukaudessa. Näiden tapaamisten ajankohdasta, paikasta ja sisällöstä parit vastaavat itse.  Mikäli mentori ja mentoroitava asuvat kaukana toisistaan, voidaan osa tapaamisista toteuttaa ns. etämentorointina.

Milloin?

Seuraava Apteekkariksi ProMentee -ohjelma on käynnissä vuonna 2024 tammikuusta syyskuuhun. Haku ohjelmaan on päättynyt. 

 

Lisätietoja ohjelmasta sähköpostitse: promentee(a)proviisoriyhdistys.net

 

Päivitetty 9.1.2024 mh