Opiskele proviisoriksi

Proviisoriksi on mahdollista opiskella Helsingin yliopistossaItä-Suomen yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Hakuaika proviisorin koulutusohjelmiin on keväisin yhteishaun yhteydessä. Tiedekuntien valintaoppaissa annetaan tarkemmat hakuohjeet ja kerrotaan valintamenettelyistä.

Lisätietoa farmasian alan opiskelusta: Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Åbo Akademi.

Opiskelu

Proviisorin tutkinto on viisivuotinen farmasian alan ylempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 300 opintopistettä.

Farmasian opinnot ovat laaja-alaisia ja monipuolisia, ja ne perustuvat pääasiassa soveltaviin luonnontieteisiin. Farmasian alan oppiaineita ovat mm. biofarmasia, farmakognosia, farmakologia, farmaseuttinen kemia, farmasian teknologia, sosiaalifarmasia ja teollisuusfarmasia. Opinnot perustuvat tieteelliseen tutkimukseen ja alan ammatillisiin käytäntöihin. Koulutus antaa myös työelämään tarvittavia viestintä-, kieli-, yhteistyö- ja taloudellis-hallinnollisia taitoja sekä esimiestaitoja. Tutkinnon tavoitteena on tuottaa terveydenhuoltoon lääkkeiden ja lääkehoidon asiantuntijoita.

Työmahdollisuudet

Proviisorien työllisyystilanne on parempi kuin akateemisilla aloilla keskimäärin. Proviisorit työskentelevät lääkehuollon johto- ja suunnittelutehtävissä ja vaativammissa asiantuntijatehtävissä. Työpaikkoina proviisoreilla ovat pääasiassa apteekit, sairaala-apteekit, lääketeollisuus ja lääketukkukauppa. Proviisorin tutkinto on edellytys, että voi hakea urallaan edetessään apteekkilupaa Suomessa. Apteekkarien lisäksi apteekeissa työskentelee proviisoreita esimies- ja asiakaspalvelutehtävissä.

Sairaala-apteekissa proviisorit osallistuvat sairaalan lääkehuollon suunnitteluun ja kehittämiseen. Sairaala-apteekkarina toimiva proviisori vastaa koko laitoksen lääkehuollon järjestämisestä ja organisoinnista. Lääkevalmistuksessa proviisori vastaa koko prosessista: raaka-aineiden laadunvarmistuksesta, valmistusmenetelmien ohjeistuksesta, laitteiston ylläpidosta ja laadunvalvonnasta. Lisäksi proviisorin vastuualueena voi olla mm. lääkeinformaatio, lääkitysturvallisuus ja osastofarmasia. Proviisori toimii myös sairaala-apteekissa esimiehenä sekä henkilökunnan käytännön työnohjaajana.

Lääketeollisuudessa proviisorit sijoittuvat usein tutkimus- ja johtotehtäviin. Lääkkeiden tuotekehitys on proviisoreiden ominta aluetta. Proviisoreita työskentelee myös tuotannossa, laadunvarmistuksessa, markkinoinnissa ja lääkkeiden rekisteröinnissä. Lääketukkukaupassa proviisori toimii yleensä johto- ja markkinointitehtävissä. Lääketukkukaupan vastuunalaisen johtajan on oltava koulutukseltaan proviisori.

Lisäksi proviisoreita toimii mm. valtionhallinnossa, yliopistoissa ja koulutusorganisaatioissa. Tutkimustyöstä kiinnostuneilla on mahdollisuus farmasian lisensiaatin ja tohtorin tutkintojen suorittamiseen. Jatkotutkinnot tähtäävät lähinnä tutkijan uraan yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa tai lääketeollisuudessa. 

 


päivitetty 26.2.2021/TAK