Valiokunnat, toimikunnat ja työryhmät

Proviisoriyhdistyksen hallituksen alaisuudessa toimii useita eri valiokuntia, toimikuntia ja työryhmiä. Jäsenet voivat halutessaan osallistua näiden toimintaan matalalla kynnyksellä ilmoittautumalla puheenjohtajalle. Puheenjohtajat valitaan hallituksen järjestäytymiskokouksessa tammikuussa. Puheenjohtajien yhteystiedot voi pyytää yhdistyksen toimistolta.

 

Apurahatoimikunta

Apurahatoimikunnan tarkoitus on käsitellä yhdistyksen myöntämien apurahojen hakemukset, antaa yhdistyksen hallitukselle hyväksyttäväksi ehdotus apurahan saajista ja osallistua apurahoista viestintään.

Puheenjohtaja Eeva Lehtola

 

Koulutusvaliokunta

Valiokunta koostuu koulutusasioista ja Proviisoriyhdistyksen koulutustapahtumien suunnittelusta kiinnostuneista yhdistyksen jäsenistä. Sen päätehtävinä on ideoida ja suunnitella Proviisoriyhdistyksen järjestämät koulutustapahtumat (koulutuspaikka, aiheet, puhujat, muu ohjelma), kuten vuosittain järjestettävät Proviisoripäivä, Ajankohtaisseminaari, sääntömääräisten kokousten yhteydessä olevat koulutukset, talouskiertuekoulutukset ja muu alueellinen koulutusyhteistyö.

Puheenjohtaja Mari Vaarankorpi

 

Opiskelijavaliokunta

Valiokunta koostuu Kuopiossa ja Helsingissä opiskelevista opiskelijayhteyshenkilöistä, hallituksen opiskelijavastaavasta ja muista valiokuntaan ilmoittautuvista opiskelija-asioista kiinnostuneista hallituslaisista sekä toimiston valiokunnan yhteyshenkilöstä. Opiskelijayhteyshenkilöt toimivat yhdistyksen silminä ja korvina tiedekunnassa sekä vastaavat opiskelijoiden kysymyksiin ja ovat matalan kynnyksen kontakti opiskelijoille. Tarkoituksena on, että opiskelijat luovat itselleen tapahtumia, jotka kiinnostavat ja innostavat  proviisoriopiskelijoita mukaan tapahtumiin ja toimintaan. Valiokunta voi myös tehdä aloitteita Proviisoriyhdistyksen hallitukselle ja sen kautta edelleen eteenpäin proviisoriopiskelijoita koskevista asioista, kuten perusopinnot ja niiden uudistaminen.

Puheenjohtaja Julia Niemi

 

Strategiatyöryhmä

Strategiatyöryhmä keskittyy pohtimaan yhdistyksen pitkän aikavälin tavoitteita sekä keinoja niiden saavuttamiseksi. Työryhmää johtaa perinteisesti hallituksen puheenjohtaja.

Puheenjohtaja Anssi Siikanen

 

Talousvaliokunta

Talousvaliokunnan puheenjohtajana toimii hallituksen taloudenhoitaja, sekä muina jäseninä varataloudenhoitaja, hallituksen puheenjohtaja ja toimiston yhteyshenkilönä yhdistyksen toiminnanjohtaja. Valiokunnan kokoonpanoon kuuluu myös talousasioista kiinnostuneita hallituslaisia sekä yhdistyksen jäseniä. Valiokunnan tärkeimpänä tehtävänä on seurata yhdistyksen talousarvion toteutumista ja valmistella seuraavan vuoden talousarvio. Talousvaliokunta suunnittelee myös erilaisia muutoksia ja pohtii kiperiäkin kysymyksiä talouteen liittyen.

Puheenjohtaja Hanna Ylä-Rautio
Varapuheenjohtaja Sara Rosenberg

 

Viestintävaliokunta

Valiokunnan tehtävänä on seurata ja kehittää yhdistyksen sisäisiä ja ulkoisia viestintäkanavia sekä ideoida ja suunnitella sisältöä mm. Proviisori-lehteen, kotisivuille sekä sosiaalisen median kanaviin. Valiokunta huolehtii, että yhdistyksellä on käytettävissään modernit ja ajantasaiset viestintäkanavat. Valiokuntien jäsenten tehtäviin kuuluu myös seurata yleisiä viestintään liittyviä trendejä sekä valvoa seurata sisäisen ja ulkoisen viestinnän laatua.

Puheenjohtaja Ida Pavela

 

Apteekkityöryhmä

Työryhmän tehtävänä on seurata aktiivisesti mitä maan lääkepolitiikassa tapahtuu, selvittää etupainotteisesti mitä vaikutuksia poliittisilla päätöksillä voi olla profession kannalta sekä seurata mitä naapurimaissa tapahtuu. Lisäksi työryhmä ottaa kantaa apteekkisektoria koskeviin lausuntopyyntöihin sekä valmistelee kannanottoja ja tukee niiden valmistelussa yhdistyksen toimistoa.

Puheenjohtaja Anna Ojala

 

ProMentee-työryhmä

Työryhmän tehtävänä on suunnitella ja järjestää proviisoreille ja proviisoriopiskelijoille suunnattuja ProMentee-mentorointiohjelmia, joiden ensisijaisena tavoitteena on välittää alamme hiljaista tietoa eteenpäin. Ohjelmien toteuttamiseksi työryhmässä tehdään monipuolisesti erilaisia tehtäviä ja työryhmä vastaa esimerkiksi mentorointiparien/-ryhmien muodostuksesta sekä ohjelmiin liittyvien seminaarien järjestämisestä. Mentorointia varten työryhmä on myös koostanut ProMentee-oppaan. Lisätietoa ProMentee-ohjelmista ja mentoroinnista. 

Puheenjohtaja Tanja Kortelainen
Varapuheenjohtaja Kaisa Heimala

 

Tohtoriverkosto

Tohtoriverkoston tarkoituksena on tukea farmasian tohtoreiden verkostoitumista, uratietoutta ja mahdollistaa tiedonvaihtoa tohtorilta toiselle. Verkostoon ovat tervetulleita kaikki Proviisoriyhdistyksen tutkimuksesta kiinnostuneet jäsenet.  

Yhteyshenkilö Sara Rosenberg

 

Lääketeollisuusverkosto

Lääketeollisuusverkoston tarkoituksena on tukea lääketeollisuudessä työskentelevien proviisorien verkostoitumista ja mahdollistaa ajatustenvaihto lääketeollisuudessa toimivien kesken.

Yhteyshenkilö Henri Sormunen

 


23.1.2024 TAK