Proviisorien
oma yhdistys

AJANKOHTAISTA

30.09.2014

IAET-kassa on antanut varoituksen seuraavan vuoden työttömyyskassamaksun merkittävästä nostamisesta, jotta se saavuttaa Finanssivalvonnan määräämän tasoitusrahaston minimitason. Korvausmenot ovat ylittäneet talousarvion, sillä kassajäsenten työttömyys  on viime vuodesta alkaen ollut kasvussa. Kassan tiedotteen mukaisesti paineita kassamaksujen korotuksiin on muillakin työttömyyskassoilla.

26.09.2014

Turussa järjestetään 27.-28. marraskuuta ensimmäisen kerran Lääkehoidon opettajien monialainen yhteinen foorumi. Foorumi pyrkii löytämään vastauksen kysymykseen, voisiko monialaisesta koulutuksesta löytyä ratkaisua tehokkaaseen ja turvalliseen lääkehoitoon.

25.06.2014

 Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD (60 op) -koulutus alkaa helmikuussa 2015 Helsingissä.

03.04.2014

Suomen hallituksen viime vuoden lopun päätöksellä ministeriöt ovat velvoitettuja toimeenpanemaan työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) laatiman Terveen kilpailun edistämisohjelman. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) tarkastelee lääkehuollon osalta nykyisen Apteekkitoiminnan ja muun lääkehuollon kehittämisen työryhmän sekä Lääkepolitiikka 2020 -asiakirjan kautta muun muassa apteekkilupien myöntämisprosessia ja apteekkiverkoston tiheyttä. STM on pyytänyt työryhmässä mukana olevilta sidosryhmiltä kannanottoja liittyen terveen kilpailun lisäämiseen lääkehuollossa. Suomen Proviisoriyhdistys on omassa kannanotossaan tyrmännyt Suomen Farmasialiiton esityksen apteekkien yritysmuodon vapauttamisesta.

19.03.2014

Suomen Proviisoriyhdistys julkaisi vuoden 2014 apurahojen saajat Proviisoripäivässä viime lauantaina. Apurahoja jaettiin jäsenten farmaseuttisen ammattitaidon edistämiseen tänä vuonna yhteensä 3160 euroa.

19.03.2014

Suomen Proviisoriyhdistys, Suomen Apteekkariliitto, Suomen Farmasialiitto, Helsingin yliopiston apteekki ja Itä-Suomen yliopiston apteekki esittävät Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle, että se arvioisi olisiko Suomessa mahdollista ottaa käyttöön rajoitetusti itsehoitoon tarkoitettujen lääkkeiden luokitus ja siirtää siihen joitakin nykyisiä reseptilääkkeitä.

Julkaise syötteitä