Työttömyysturva

Yhdistyksen työttömyyskassaan kuuluvat jäsenet on vakuutettu IAET-kassassa työttömyyden varalta.

Työttömyyden ajalta voi saada työttömyysturvaa joko Kelasta (peruspäiväraha/työmarkkinatuki) tai työttömyyskassasta (ansiosidonnainen päiväraha). Työssäkävijä ei automaattisesti kuulu kassaan, vaan ollakseen oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan hänen tulee itse liittyä työttömyyskassaan. Ansiosidonnainen päiväraha on sidottu työansioihin ja on useimmiten suurempi kuin Kelan maksama peruspäiväraha ja työmarkkinatuki. Palkansaajien työttömyyskassaan (IAET-kassa) voit kuulua helposti Proviisoriyhdistyksen kautta.

Kassaan voit liittyä tai nykyisen kassan voit vaihtaa täyttämällä liittymis- / muutoslomakkeen, joka toimitetaan Proviisoriyhdistyksen toimistolle. Lomakkeen löydät osoitteesta:

www.proviisoriyhdistys.net/tulostettavat-lomakkeet

Jäsenenä voit olla ainoastaan yhdessä työttömyyskassassa kerrallaan. Edellisen palkansaajakassan jäsenenä hankitut työskentely- ja vakuutuskauden säilyvät, jos siirryt edellisestä kassasta Proviisoriyhdistyksen kautta IAET-kassaan kuukauden kuluessa. Yhdistyksen toimisto hoitaa liittymisesi puolestasi. Kassaan voi liittyä ja kassaa voi vaihtaa pääsääntöisesti vain palkkatyön aikana, ei kuitenkaan palkattoman jakson aikana.

Päätoiminen yrittäjyys voi estää IAET-kassaan liittymisen ja ansiopäivärahan saannin. Kysy lisätietoa Proviisoriyhdistyksen toimistolta tai IAET-kassasta.

Myös proviisoriopiskelijat voivat liittyä työttömyyskassaan. Opiskelijajäsenet voivat kerätä jo opiskeluaikana 26/34 kalenteriviikon työssäoloehtoa. Kassaan voi liittyä, kun aloittaa työsuhteisen harjoittelun tai kesätyön.

Ansiopäivärahaan on muiden edellytysten täyttyessä oikeus työttömyyskassan jäsenellä, joka on ollut vakuutettuna vähintään 26/34 työttömyyttä edeltävää viikkoa ja on tänä aikana täyttänyt työssäoloehdon. Edellytyksenä 26 viikon jäsenyysehdolle on vähintään yksi työssäoloehdon täyttävä kalenteriviikko 30.12.2013 alkaen ja 34 viikon jäsenyysehdolle vähintään yksi työssäoloehdon täyttävä kalenteriviikko 1.1.2010 lukien.

Työssäoloehto täyttyy jäsenyysaikana tehdystä vähintään 26 kalenteriviikon palkkatyöstä 28 kuukauden tarkastelujakson sisällä. Edellytyksenä on, että henkilöllä on vähintään yksi työssäoloehdon täyttävä kalenteriviikko 30.12.2013 alkaen.

Jos sinulla ei ole työssäoloehtoon luettavia kalenteriviikkoja 30.12.2013 alkaen, työssäoloehto täyttyy 34 kalenteriviikon palkkatyöstä 28 kuukauden tarkastelujakson sisällä. Edellytyksenä on, että sinulla on vähintään yksi työssäoloehdon täyttävä kalenteriviikko 1.1.2010 lukien, tai olet saanut 1.1.1997 tai sen jälkeiseltä ajalta ansiopäivärahaa tai Kelan peruspäivärahaa.

Tarkastelujaksoa voidaan pidentää, jos henkilö on hyväksyttävästä syystä estynyt olemaan työmarkkinoiden käytettävissä (esim. päätoiminen opiskelu, lapsen saaminen). Tarkastelujaksoa pidennetään enintään seitsemän vuotta.

Tarkemmat ajantasaiset tiedot ansiopäivärahan ehdoista löydät osoitteesta: www.iaet.fi

 

Jos jäät työttömäksi:

1) Seuraa tätä IAET-kassan ohjetta

2) Ilmoita olosuhdemuutoksesta Proviisoriyhdistykseen.