Blogit edustavat kirjoittajansa näkemyksiä eivätkä näin ollen kuvaa yhdistyksen virallista kantaa.

Lifelong learning

Milloin olet viimeksi käynyt kouluttautumassa? Proviisorin korkeakoulututkintoon sisältyy laajasti eri kokonaisuuksia, jotka antavat hyvän pohjan koko työuran jatkuvalle oppimiselle. Työelämässä meiltä odotetaan paitsi asiaosaamista, myös johtamistaitoja, liiketaloustaitoja, esiintymiskykyä, kulttuuriälyä ja niin edelleen. Työntekijän oletetaan omaksuvan eri osa-alueita tutkintoa katsomatta.

Proviisorit ovat perinteisesti olleet aktiivisia täydennyskoulutuksen suhteen. Entä kenellä on vastuu täydennyskoulutuksesta? Monesti koulutukset nähdään pelkästään työnantajan tehtävänä, mutta proviisorien olisi hyvä nähdä täydennyskoulutus myös omana asiana ja ottaa itse vastuu kouluttautumisesta. Itsensä kehittämiseen, täydennyskoulutukseen ja tietotaitonsa päivittämiseen tulisi löytää sisäinen motivaatio jatkuvasti muuttuvassa ja vaativassa toimintaympäristössämme.

Perinteisten täydennyskoulutusohjelmien lisäksi meidän tulisi myös katsoa alamme ulkopuolelle ja lisätä erityistaitoihimme työelämän vaatimia osaamisalueita. Mitä nämä osaamisalueet voisivat olla? Johtamistaidot, esimiestaidot, neuvottelutaidot sekä liiketalousosaaminen ovat luonnollisesti listalla. Erityisen tärkeätä on myös isojen kokonaisuuksien hahmottaminen, esimerkiksi lääkkeen eri vaiheet raaka- aineesta potilaalle – tähän väliin mahtuu iso joukko eri toimijoita ja toimintoja.

Täydennyskoulutus kehittää ja motivoi antaen energiaa päivittäiseen työhön. Se myös avaa uusia työmahdollisuuksia ja turvaa työllistymistä. Terveydenhuollon ammattilaisina velvollisuutenamme on pitää tietotaitomme ajan tasalla, tästä on hyötyä paitsi itsellemme, myös potilaille, ammattikunnallemme ja yhteiskunnalle.

Kurssien lisäksi erittäin tärkeää on myös käytännön kautta oppiminen. Alallamme on paljon hiljaista tietoa, joka monesti opitaan kollegalta. Käytännön oppimisen kannalta on keskeistä uskaltaa kokeilla eri työtehtäviä ja omaksua eri työrooleja. Onneksi alamme monipuolisuus antaa tähän mahdollisuuden.

Proviisoriyhdistys tukee sekä kannustaa proviisorien jatkuvaa oppimista. Proviisoriyhdistyksen merkittävin vuosittainen koulutustapahtuma, Proviisoripäivä, kerää kerran vuodessa proviisorit yhteen keskustelemaan alan ajankohtaisista aiheista. Lisäksi järjestämme valtakunnallisesti muun muassa johtamis- ja talousaiheisia koulutustapahtumia. Pro Pharmacia on Suomen Apteekkariliiton ja Suomen Proviisoriyhdistyksen yhteinen koulutusfoorumi, joka järjestää koulutusta proviisorien ja apteekkarien tarpeisiin. ProMentor, yhdistyksen oma hanke edistää hiljaisen tiedon jakamista alan sisällä ohjaten nuoria proviisoreja uransa alkuun sekä tukien uusien urapolkujen löytämistä. Kollegalta saatavat vinkit ja neuvot ovat myös osa jokapäiväistä kehittymistä. Uusi ”Proviisori Lääketeollisuudessa” – ohjelma avaa väylän tutustua eri lääketeollisuuden aihealueisiin ja toimijoihin.

Proviisoriyhdistys tukee ja kouluttaa jäseniään huomioiden eri sektoreilla työskentelevien jäsenten tarpeet. Tuleva syksy on jälleen kerran koulutuspainotteinen. Otamme myös erittäin mielellämme vastaan ajatuksianne koulutusten aihealueista.

Tehdään itsestämme entistä korvaamattomampia! Lämmin kiitos jäsenille ja tervetuloa uusille jäsenillemme sekä hyvää kesää koko hallituksen puolesta. Nähdään koulutustapahtumissa syksyllä!

KATERE SHARIFPOUR, puheenjohtaja

Suomen Proviisoriyhdistys

Käyttäjän Katere Sharifpour kuva
-
Katere Sharifpour