Blogit edustavat kirjoittajansa näkemyksiä eivätkä näin ollen kuvaa yhdistyksen virallista kantaa.

Miten mentorointi vei ura-ajatusta eteenpäin

Proviisoriopiskelijalle käy selväksi jo opintojen alkuvaiheessa, että kyseessä on monipuolinen tutkinto. Opinnot valmistavat meitä apteekkityöhön, mutta saamme yhtä lailla pohjan työskennellä lääketeollisuudessa, sairaala-apteekissa tai viranomaistehtävissä. Myös työtehtävien kirjo näillä alueilla on laaja. Tämä on uskomattoman hieno asia, mutta saattaa samalla aiheuttaa valinnan vaikeuden niille, joille suuntautuminen uralla ei alun alkaen ole itsestään selvä. Tässä tilanteessa Proviisoriyhdistyksen Promentee-ohjelmasta voi olla paljon hyötyä.

Me saimme mahdollisuuden osallistua Promentee-ohjelmaan kevään 2022 aikana ja saimme työskennellä pienessä, kahden mentoroitavan ja yhden mentorin ryhmässä.
Mentorointiryhmät oli jaettu Promentee-työryhmän toimesta perustuen mentoroitavien odotuksiin ja toiveisiin ohjelmasta. Vaikka ryhmämme jäsenillä oli kovin erilaiset taustat, oli
mielenkiintoista huomata, että mentorointiin lähdettiin kuitenkin melko samantyyppisistä lähtökohdista. Kummallakaan ryhmämme mentoroitavista ei ollut yhtä ja selkeää kiinnostuksen kohdetta tulevaisuuden työpaikan suhteen.

Ryhmämme ehti kevään aikana järjestää kolme mentorointitapaamista, jotka kaikki pidettiin etäyhteyden välityksellä. Jokaisen tapaamisen päätteeksi määriteltiin seuraavalle kerralle teema, joka auttoi valmistautumaan seuraavaa kertaa varten ja ehdimme siis näin ollen kiteyttää omia ajatuksiamme päivän teemaan liittyen. Meillä olikin joka kerralla antoisat ja ajatusta avartavat keskustelut.

Ensimmäistä kertaa varten me mentoroitavat olimme valmistautuneet tekemällä SWOT-analyysit itsestämme suhteessa työelämään. Toisin sanoen olimme kartoittaneet omia vahvuuksiamme ja heikkouksiamme. Tapaamisessamme kävimme sitten näitä läpi kertomalla, miten näemme omat vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Kävimme näistä keskustelua ja ihana mentorimme Mervi haastoi meitä etenkin liittyen heikkouksiimme. Hän osasi auttaa meitä näkemään myös koettujen heikkouksien mahdollisia positiivisia puolia ja miten heikkoudet voi myös kääntää vahvuuksiksi. Toisella mentorointikerralla juttelimme siitä, mitä toiveita ja odotuksia meillä mentoroitavilla on työelämän suhteen; mitä siltä toivomme, mikä olisi oman viihtymisen kannalta tärkeää, sekä mitä toisaalta emme haluaisi. Myös tästä aiheesta saimme hyvät keskustelut aikaan, ja Mervi osasi jälleen herätellä meitä miettimään uudella tavalla ja miettimään uusia mahdollisuuksia.

Kaikkiaan Promentee-ohjelma oli hieno kokemus. Se sai meidät pohtimaan tulevaisuuden uraa eri näkövinkkeleistä ja antoi ainakin meidän ryhmällemme paljon ajattelemisen aihetta ja jopa yksittäisiä ahaa-elämyksiä. Juuri yhteiset keskustelut taisivat olla avain sille, että onnistuimme löytämään uusia tapoja lähestyä työelämää. Saimme rutkasti tukea uran suunnittelussa, ja samalla mentorimme opetti meille, ettei kaikkea tarvitse myöskään aina suunnitella. Opimme, että myös työelämä kantaa ja että kaikki kokemus on hyvästä.

Kirjoittajana toimi Mervi Hollménin mentorointiryhmä
Opiskelijan ProMentee-ohjelmasta keväältä 2022 

Käyttäjän Ylläpito kuva
-
Ylläpito