Kevätkokous 2024 ja vierailu Orionille

Suomen Proviisoriyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 16.5.2024. Kokous pidetään yhteistyökumppani Orionin tiloissa (Orionintie 1, Espoo). Osallistua voi myös etäyhteydellä.

Tilaisuuden yhteydessä Espoon Mankkaalla tutustutaan Orionin uuteen hienoon elämysalueeseen, kuullaan Orionin puheenvuoro suomalainen innovaation viemisestä maailmalle menetyksellä sekä nautitaan illallinen. Vierailun yhteydessä on myös mahdollista vierailla Orionin henkilöstömyymälässä. 

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti kokouksessa mm.

  • käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta
  • esitetään tilit edelliseltä toimintavuodelta ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
  • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toiminnanjohtajalle

Yhdistyksen kokouksissa voidaan ottaa päätettäväksi vain kokouskutsussa ilmoitetut asiat. Mikäli jäsen haluaa saada jonkun asian käsiteltäväksi varsinaisessa kokouksessa, se on esitettävä perusteluineen kirjallisesti hallitukselle kaksi kuukautta ennen varsinaista kokousta.

Kutsu kokoukseen toimitetaan vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsentiedotteella, Proviisori-lehdessä, sähköpostitse tai muussa sähköisessä viestintäkanavassa.

Kokouskutsu ja tarkemmat tiedot tilaisuudesta päivitetään tälle sivulle. 

 

Ajankohta: 
16.05.2024 17:00