Syyskokous 2021

Suomen Proviisoriyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 24.11.2021 klo 17.00. Kokouspaikka ilmoitetaan myöhemmin.

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti kokouksessa 

  • valitaan tulevan vuoden hallituksen puheenjohtaja sekä varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten tilalle, 
  • valitaan yhdistyksen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja,
  • hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 ja
  • päätetään vuoden 2022 jäsenmaksujen suuruudesta ja kantotavasta, hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallitusten jäsenten kokouspalkkioista ja matkakorvauksista sekä tilintarkastajien palkkioista.

Lisäksi kokouksessa käsitellään jäsenten ja hallituksen käsiteltäväksi ehdottamat asiat. Mikäli haluat saada jonkun asian käsiteltäväksi varsinaisessa kokouksessa, se on esitettävä perusteluineen kirjallisesti hallitukselle kaksi kuukautta ennen varsinaista kokousta. Pyydämme toimittamaan ehdotuksen käsiteltäväksi asiaksi perusteluineen toimiston sähköpostiin (toimisto@proviisoriyhdistys.net) 24.9. mennessä. Yhdistyksen kokouksissa voidaan ottaa päätettäväksi vain kokouskutsussa ilmoitetut asiat.

Kutsu kokoukseen toimitetaan vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsentiedotteella, Proviisori-lehdessä, sähköpostitse tai muussa sähköisessä viestintäkanavassa.

 

Äänioikeus kokouksessa

Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä, joilla on kullakin yksi ääni. Poissaolevien jäsenten ääniä on kokousedustaja oikeutettu käyttämään korkeintaan kolmella valtakirjalla.

Mahdollista äänestystä varten poissa olevia pyydetään toimittamaan valtakirjat kokouksessa läsnä olevalle jäsenelle. Tarkemmat ohjeet ja valtakirjapohja löytyvät OmaPron sivulta Ajankohtaista → syyskokoukset.

 

Kokouksen henkilövalinnat

Kokouksessa valitaan vuoden 2022 yhdistyksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle. Vapaamuotoisen hakemuksen puheenjohtajaksi, hallituksen jäseneksi tai hallituksen varajäseneksi voi ilmaista ilmoittautumislomakkeella, sen voi lähettää etukäteen toimiston sähköpostiin osoitteeseen toimisto@proviisoriyhdistys.net tai ehdolle voi asettua itse kokouksessa. Lisätietoja puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten tehtävästä voi kysyä yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Antti Raimakselta (antti.raimas@proviisoriyhdistys.net) tai toiminnanjohtaja Teemu Ali-Koverolta (050 339 8404, teemu.ali-kovero@proviisoriyhdistys.net).

Henkilövalintoja varten etäyhteyden välityksellä osallistuvien jäsenten toivotaan liittyvän kokoukseen kamera päälle kytkettynä.

 

 

Ajankohta: 
24.11.2021 17:00