Apurahat2018

Proviisoriyhdistyksen apurahat 2018

 

Kesän apurahat:
APURAHOJA APTEEKKARIKSI AIKOVIEN PROVIISORIN KOULUTUKSEN TUKEMISEKSI

Suomen Proviisoriyhdistyksen hallitus julistaa kaikkien yhdistyksen jäsenten haettaviksi ratiopharmin myöntämän Teva Pharmaceutical Industrialin apurahan tukeakseen apteekkariksi aikovia proviisoreja kehittämään valmiuksiaan apteekkiliikkeen harjoittamiseen.

Apuraha myönnetään tuleviin kursseihin ja opintoihin, joilla vahvistetaan liiketalous- ja johtamistaitoja sekä taloustietämystä. Apurahoja ei myönnetä mahdollisiin ansiotulomenetyksiin tai elinkustannuksiin. Hakemuksessa tulee vapaamuotoisesti osoittaa hakijan suuntautuminen apteekkarin uralle. Apurahoja voidaan myöntää uransa eri vaiheissa oleville hakijoille.

Apurahoja jaetaan hakemusten perusteella 2 000 euroa. Apurahojen jaosta ja suuruudesta päättää Suomen Proviisoriyhdistyksen hallitus. Hakemukset käsittelee apurahatoimikunta, joka laatii hallitukselle esityksen apurahan saajista. Apurahatoimikuntaan kuuluvat yhdistyksen jäsenistöstä erikseen kutsutut henkilöt. Lisäksi Proviisoriyhdistyksen hallituksella on oma edustaja apurahatoimikunnassa.

VAPAAMUOTOISESTA APURAHAHAKEMUKSESTA TULEE ILMETÄ:

  • apurahan käyttötarkoitus,
  • opintojen rahoitussuunnitelma,
  • toivomus apurahan suuruudesta,
  • muut samaa tarkoitusta varten haetut apurahat,
  • ansioluettelo sekä
  • todistukset ansioista, jotka hakija katsoo eduikseen (ansioluettelo, julkaisuluettelo jne.).

 

 

Hakijan tulee jättää hakemus liitteineen sähköisesti (toimisto@proviisoriyhdistys.net) viimeistään 31.8.2018 mennessä. Lähetäthän varsinaisen hakemuksen sähköpostitse sekä täytäthän sivun alalaidasta löytyvän sähköisen hakemuksen, kiitoksia. Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon valinnassa. Apurahat voidaan myöntää vain Proviisoriyhdistyksen jäsenille. Hakija sitoutuu antamaan erikseen sovitulla tavalla selostuksen apurahan käytöstä.  Apurahan saajat julkistetaan Joka proviisorin ajankohtaisseminaarissa 12.10.2018.

Hakemuslomake (täytettävä!)

 

1.6.2018/EV