Blogit edustavat kirjoittajansa näkemyksiä eivätkä näin ollen kuvaa yhdistyksen virallista kantaa.

Harva meistä on rautaa!

 Velvollisuus hoitaa annetut tehtävät, pitää kiinni  sovituista asioista, säännöistä ja periaatteista, tehdä vaikeita ja raskaita päätöksiä tai toisaalta epäonnistua ja ottaa syyt niskoilleen - kaikkea tätä on vastuu ja vastuun taakka. Moraalinen vastuu, eettinen vastuu, esimiesvastuu, hallitusvastuu, taloudellinen vastuu, vastuu itsestään ja niin edelleen, vastuu on moni-ilmeinen ja -tahoinen, usein abstrakti asia.

Esimiehet, päälliköt ja johtajat toimivat alasta riippumatta vastuullisissa tehtävissä. Tehtävissä, joiden menestyksellinen hoitaminen vaatii tietotaidon lisäksi kykyä ja ennen kaikkea selkärankaa kantaa vastuu. Esimiesvastuu voi kohdistua niin alaisiin, kollegoihin, asiakkaisiin kuin potilaisiin, omiin esimiehiin, työtehtävään ja tuloksellisuuteenkin. Vastuuta kannetaan myös itsestä ja itselle.

Vastuunkanto on kiinteä osa korkeaa ammattietiikkaa ja -moraalia. Ei kuulu mulle -asenne näkyy ja kuuluu valitettavasti lähes jokaisella työpaikalla. Vastuuta siirretään, sitä pallotellaan ja sitä väistellään. Monesti vastuussa olevaa saadaan etsiä todenteolla. Kaikista ei yksinkertaisesti ole vastuunkantajiksi. Vastuuta ei voi oppia kirjoista, sitä ei opeteta luennoilla, vaan siihen kasvetaan. Siemen siihen saadaan jo kotoa, mutta kasvaminen ja jalostuminen vievät aikaa, jopa vuosikymmeniä.

Proviisorit vastaavat sekä omasta, että alaistensa toiminnasta. Huolellinen ja säntillinen, sanalla sanoen tinkimätön asenne auttavat selviytymään tilanteesta kuin tilanteesta, proviisoreina, apteekin hoitajina, apteekkareina, tutkijoina, viranomaisina ja tietenkin vastuunalaisina johtajina. Ansaitun rahallisen korvauksen lisäksi, ilo onnistumisesta on vastuun palkka. Raudanluja johtaja - proviisori - kantaa vastuunsa ryhdikkäästi, selkä suorassa ja valittamatta. Tällaisia henkilöitä tarvitsemme itse kukin esikuviksemme - mentoreiksemme.

JARNO KAARLAS,
hallituksen varapuheenjohtaja

Suomen Proviisoriyhdistys ry

Käyttäjän Jarno Kaarlas kuva
-
Jarno Kaarlas