Blogit edustavat kirjoittajansa näkemyksiä eivätkä näin ollen kuvaa yhdistyksen virallista kantaa.

Arvoisat kollegat - Missä mennään?

Proviisoriyhdistyksen toiminnan kannalta katsottuna vuoden ensimmäinen puolikas oli vilkas. Meneillään on paljon ajankohtaisia projekteja, lausuntoja sekä sidosryhmätyötä.

Alkuvuodesta, syyskokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman pohjalta, loimme hallituksemme toiminnalle resursseja ohjaavat tavoitteet vuodelle 2014. Töitä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on tehty tässä vaiheessa jo runsaasti.

Hallitus kokoontui kesälomien jälkeen viettämään strategiaviikonloppua, jossa pysähdyttiin tarkastelemaan alkuvuodesta asetettuja tavoitteita. Jäsentemme haluama ja toivoma suunta on meille ensiarvoisen tärkeää ja tavoitteiden syvemmän tarkastelun  myötä varmistamme sen toteutumisen.

Tavoitekartta on selkeyttänyt toimintaamme huomattavasti; olemme onnistuneet kohdistamaan resurssimme parempaan suuntaan. Toivomme tavoitekartan avaavan toimintamme tämänvuotisia painopisteitä paremmin myös jäsenistöllemme ja yhteistyökumppaneillemme.

Syksy on kiireistä aikaa ja työn alla on yhä monia eri projekteja. ProMentor-hankkeemme jatkaa menestyksekkäänä kohti seuraavaa kauttaan, Proviisori-lehti tarjoaa syksylläkin oivallisia lukuhetkiä, proviisorien reseptinuusimishanke ottaa seuraavat askeleensa ja yhteistyö sidosryhmiemme kanssa jatkuu aktiivisena. Tulossa on jälleen laadukkaita koulutustapahtumia, antoisia opiskelijatapahtumia tuleville proviisoreille sekä edustusta monissa alan merkittävissä työryhmissä. 

Tähtäämme projekteissamme vahvasti eteenpäin. Hallitus jatkaa innokkaasti työtään nykyisten sekä tulevien proviisorien puolesta. Yhteiseen päämääräämme tarvitsemme aina aktiivista jäsenistöä; rohkeita sekä innostuneita proviisoreita ja opiskelijoita! Proviisorien etuja ajaa vahva joukko, josta olen joka päivä ylpeämpi.

Kollegat, haluamme varmistaa, että arvokasta ammattitaitoamme hyödynnetään ja kunnioitetaan nyt ja tulevaisuudessa entistä paremmin eri sektoreilla.

Viimeiseksi haluaisin vielä muistuttaa yhteistyön tärkeydestä alan toimijoiden keskuudessa. Elämme jälleen kerran mielenkiintoisia aikoja – muutoksia on tulossa ja elämme epävakaassa ympäristössä, jossa muutokset voivat olla myös hyvin yllättäviä ja äkillisiä. Katson tärkeäksi, että alan toimijat pitävät toisiaan ajan tasalla ja tekevät mahdollisimman paljon yhteistyötä. Näin suuntaamme resurssit olennaisimpiin asioihin ja viemme farmasiaa yhdessä eteenpäin. Pidetään koko alan sisäisestä yhteistyöstä ja hyvästä yhteishengestä kiinni!

Toivon menestyksekästä syksyä urapoluillanne ja opinnoissanne ja vastapainoksi mukavia ja iloisia hetkiä perheenne ja ystävienne kanssa!

Katere Sharifpour, puheenjohtaja, Suomen Proviisoriyhdistys ry

PS. Alkuvuodesta asetimme tälle hallituskaudellemme tavoitekartan muodossa selkeät tavoitteet, jotka ovat ohjanneet toimintaamme keväällä ja joista jatkamme työtä nyt syyskaudella. Tavoitekarttaa on avattu nyt julkisesti ja se löytyy täältä.

 

Käyttäjän Katere Sharifpour kuva
-
Katere Sharifpour