Blogit edustavat kirjoittajansa näkemyksiä eivätkä näin ollen kuvaa yhdistyksen virallista kantaa.

Tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista

PROVIISORIEN TYÖLLISYYSTILANNE on tilastollisesti hyvä ja viimeisin jäsenten palkkakyselyyn perustuva arvio proviisorien työttömyysasteesta on noin 2–3 prosenttia. Työttömyyskassastamme saamiemme tietojen mukaan työttömyystilanteessa ei viime kuukausina ole tapahtunut suuria muutoksia. Yhden tuoreen vertailukohdan antaa Akavan syyskuussa julkaisema työttömyyskatsaus, jonka mukaan työttömien työnhakijoiden osuus korkeakoulutetusta työvoimasta oli tämän vuoden elokuussa 6,5–6,7 prosentin luokkaa. Useilla aloilla työttömien määrä oli kasvanut huomattavasti. Nämä luvut ovat luonnollisesti vain suuntaa antavia jo senkin takia, että kaikki työllistyneet eivät välttämättä tee oman alan töitä ja osa opiskelee toista tutkintoa tai on venyttänyt valmistumistaan. Joka tapauksessa voidaan todeta, vaikkakin vähän yleistäen, että proviisoriksi opiskeleminen kannattaa edelleen.

HYVISTÄ TYÖLLISYYSNÄKYMISTÄ huolimatta osalla valmistuvista proviisoreista sekä pidempään alalla olleista on haasteita työllistyä ammattitaitoaan vastaaviin tehtäviin. Avoimia työpaikkoja on haussa proviisoreille suhteellisen vähän, ja haettaviin paikkoihin vaaditaan monesti jo pidempää työkokemusta. Proviisorien työtilanteeseen vaikuttavat muun muassa yliopistojen proviisorin koulutusohjelmien sisäänottomäärät sekä proviisorien erikoistumismahdollisuudet. Koulutusohjelmien sisäänottomäärillä tulisi pyrkiä vastaamaan pidemmän aikavälin työllisyystarpeeseen, kun taas erikoistumismahdollisuuksien tulisi auttaa erottautumaan muista hakijoista töihin hakiessa. Näiden lisäksi väestön ikääntymisen ja tätä kautta eläkkeelle jäävien proviisorien määrän kasvu luonnollisesti vaikuttaa myönteisesti proviisorien työllistymisnäkymiin.

MYÖS PROVIISORIEN toimialaympäristön muutokset tulevat vaikuttamaan tulevaisuuden työpaikkoihin ja työrooleihin. Kaikilla sektoreilla on jo tapahtunut muutoksia, jotka tulevat jatkumaan myös tulevaisuudessa. Tässä meidän tulee olla avoimia erityisesti mahdollisuuksille laajentaa proviisorien perinteistä työkuvaa uusiin rooleihin terveyden ja lääkealan huippuosaajina. Ehkä myös tällä hetkellä vallitseva start up -henki avaa proviisoreille uusia ovia.

KAKSI VIIME vuotta alamme näköalapaikalla ovat antaneet minulle todella positiivisen kuvan proviisoreista tänään ja kyvystämme mukautua onnistuneesti ympäristön tuomiin haasteisiin. Työkenttämme on laajentunut, ja tätä kehitystä tulee pitää yllä myös tulevaisuudessa monipuolista osaamistamme hyödyntäen. Haluan edelleenkin painottaa, että yhtenä keskeisenä tekijänä on uskallus heittäytyä uusille urapoluille ja toimia tienraivaajana seuraaville proviisorisukupolville – esimerkiksi terveysteknologiasta on uumoiltu tulevaisuuden menestysalaa Suomessa. Ollaan siis rohkeita, uskaliaita ja tuetaan toisiamme kaikessa, mihin keksimmekin lähteä.

MENTÄESSÄ KOHTI ensi vuotta olen erittäin tyytyväinen Proviisoriyhdistyksen ensi vuoden hallituskokoonpanoon, johon olemme saaneet koottua todella laaja-alaista kokemusta eri sektoreilta. Olen varma, että myös ensi vuodesta tulee yhdistyksen kannalta menestyksekäs.

NÄIHIN AJATUKSIIN päättelen tätä vuotta ja puheenjohtajakauttani. Lopuksi haluan vielä kiittää jäseniämme, yhdistyksen nykyistä hallitusta sekä kaikkia toiminnassa mukana olleita ja yhteistyökumppaneitamme. Rauhallista joulunaikaa ja mielenkiintoisia haasteita vuodelle 2016!

KATERE SHARIFPOUR
puheenjohtaja, Suomen Proviisoriyhdistys

Käyttäjän Katere Sharifpour kuva
-
Katere Sharifpour