Blogit edustavat kirjoittajansa näkemyksiä eivätkä näin ollen kuvaa yhdistyksen virallista kantaa.

Hallituksen kokousblogi: tammi- ja helmikuu 2020

Jo syksyllä 2019 Tuohilammen Tulevaisuus-viikonlopussa annettiin hallitukselle palautetta, että toimintaansa voisi avata jäsenistölle jollakin tavalla ja kertoa, mitä hallitus oikeastaan tekee. Tähän ideaan päätettiin tarttua ja kokeilemme nyt, josko kokousblogi voisi toimia tällaisena viestinvälittäjänä. 

Ajatuksenamme on, että jokaisesta hallituksen kokouksesta koostettaisiin lyhyt blogikirjoitus, johon nostettaisiin kiinnostavimmat käsitellyt pääasiat. Viestinnän jatkuva kehittäminen on tärkeää, joten kaikki palaute näistä kirjoituksista on erittäin tervetullutta.

Ensimmäinen kirjoitus kattaa poikkeuksellisesti vuoden kaksi ensimmäistä kokousta, sillä ensimmäisessä kokouksessa eniten aikaa vieneet asiat on lyhyesti kuvattu:

 

Kokous 1/2020

Vuoden ensimmäinen hallituksen kokous toimii aina järjestäytymiskokouksena, jonka olennaisimpinma päätettävinä asioina ovat hallituksen sisäiset valinnat, kuten hallituksen sisäisten luottamustoimien (esim. varapuheenjohtajat ja taloudenhoitaja) ja jäsen-varajäsenparien nimeäminen, sekä nimenkirjoitus- ja tilienkäyttöoikeuksien myöntämiset. Samalla valittiin yhdistyksessä toimivien valiokuntien ja työryhmien puheenjohtajat. Tämä sääntöjen mukainen pakollinen osuus veikin kokouksessa suurimman osan ajasta eikä esimerkiksi valiokunnilta ollut tullut päätöstä vaativia asioita.

 

Kokous 2/2020

Talous

Hallitus kävi läpi jäsenmaksusaatavia vuodelta 2019; kohta on säännöllisesti esillä hallituksen pöydällä eikä yleensä vaadi suurempia toimenpiteitä. Toimiston henkilökunnan yleisin työkalu on maksumuistutus, joka tuottaakin yleensä hyviä tuloksia. Yksittäisissä tilanteissa pohditaan yksityiskohtaisempia takaisinmaksuohjelmia ja -toimenpiteitä.

Talousasioista todettiin myös, että tilinpäätös saataneen valmiiksi maaliskuun alkuun mennessä ja hallituksen käsittelyyn ennen tilintarkastusta.

Apurahat

Toimikunnan ilmoituksen mukaan määräaikaan mennessä oli saapunut toistakymmentä hakemusta, jotka apurahatoimikunta käy läpi ja tekee myönnöistä esityksen hallitukselle seuraavaan kokoukseen. Tavan mukaan valtaosa hakemuksista saapui viimeisten kolmen päivän aikana.

Jäsenasiat

Kuten jokaisessa kokouksessa, ja kuten yhdistyslaki vaatii, hallitus hyväksyi joukon uusia jäseniä ja totesi yhdistyksestä eronneet. Edunvalvonta- ja viestintäproviisori antoi myös hallitukselle tiedoksi lyhyen – luonnollisesti anonymisoidun – yhteenvedon jäsenille annetusta työsuhdeneuvonnasta alkuvuoden aikana.

Promentee-asiat

Mentorointiasioista vastaavalla Promentee-työryhmällä on lyhyen jäsenpulan aiheuttaman hidastuksen jälkeen seuraavan mentorointiohjelman suunnittelu taas täydessä vauhdissa. Ennen ohjelman aikatauluista viestimistä sovitaan vielä yksityiskohdat mukaan lupautuneiden mentoreiden sekä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Koulutusasiat

Koulutusvaliokunta esitteli hallitukselle ajankohtaisimmat koulutukseen liittyvät asiat eikä varsinaisia päätösasioita ollut. Proviisoripäivän lähestyessä käytiin läpi lyhyt tilannekatsaus tapahtuman järjestelyistä, Talouskiertue Kajaanissa näyttää keränneen kiinnostusta alueen proviisoreilta ja uusi Pro Teollisuus -vierailu on suunnitteilla syksylle kevätkokouksen yhteydessä olevan Orionin tehdasvierailun lisäksi. 

Opiskelija-asiat

Opiskelijavaliokunta oli käynyt läpi saapuneet ehdotukset opintopalkinnon saajiksi ja toi hallitukselle esityksen kahdesta ehdokkaasta. Hallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti ja palkintojen saajien nimet julkaistaa Proviisoripäivän yhteydessä. Samalla keskusteltiin myös lyhyesti yhdistyksen mahdollisista uusista tavoista näkyä opiskelijoille nykyistäkin paremmin: valiokunta ottaa kaikki uudet ideat vastaan suurella ilolla.

 

Tämänkertaisen blogikirjoituksen kirjoitti
Lauri Elsilä

 
Käyttäjän Lauri Elsilä kuva
-
Lauri Elsilä