Blogit edustavat kirjoittajansa näkemyksiä eivätkä näin ollen kuvaa yhdistyksen virallista kantaa.

Tiekartta apteekkiproviisoreille

Mikko: Suomen Proviisoriyhdistys tarjosi kaikille jäsenilleen mahdollisuutta hakeutua vuoden mittaiselle matkalle kohti oman toimialansa syvällisempää tuntemusta. Tätä mahdollisuutta ei voinut sivuuttaa! Olen toiminut proviisorina helsinkiläisessä apteekissa vuodesta 2003 lähtien. Olen työni ohella opintoja tehden valmistunut ensin kauppatieteiden kandidaatiksi ja vuonna 2014 sain valmiiksi KTM-tutkinnon. Siitä lähtien mielessäni on ollut ajatus ammatillisen näkökulman laajentamisesta. Toiveenani on siirtyminen lääkemarkkinan arvontuotantoketjussa pari askelta vasemmalle eli teollisuuden tai tukkuliiketoiminnan pariin. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi ProMentor 2015 -ohjelma tarjosi oivallisen lähtökohdan − uniikki tilaisuus hypätä dialogiin teollisuudessa toimineen huippuosaajan kanssa. Keskusteluni mentorini Sakarin kanssa ovat tarjonneet mahdollisuuden aistia millaista työskentely lääkeyrityksessä on.


Sakari:
Huomasin Proviisoriyhdistyksen mentorointiohjelman sen edellisen kierroksen ollessa vielä käynnissä. Ohjelman tavoitteet tuntuivat heti sopivilta omaan tilanteeseeni. Olen työskennellyt lääketeollisuudessa eri tehtävissä jo yli viisitoista vuotta. Ennen kaikkea tavoitteeni oli syventää ymmärrystä farmasian eri osa-alueista ja päivittää tietoja siitä mitä alalla tapahtuu. ProMentor-ohjelma tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden keskustella näistä asioista huippuammattilaisten kanssa.

Vakaalle pohjalle on helppo rakentaa

Mikko: Tutustuin (uudelleen) Sakariin tammikuun loppupuolella soittaessani hänelle ja tiedustellessani, josko Sakari olisi halukas ryhtymään mentorikseni. Muistin Sakarin jo opiskeluajoilta, vaikka tuolloin emme juurikaan olleet tekemisissä. Ennen varsinaista ProMentor 2015 -ohjelman alkua käymämme puhelinkeskustelut alkoivat pohjustaa "vakaata perustusta", jolle tulevaa dialogiamme oli helppo lähteä rakentamaan. Tämä vakaa pohja konkretisoitui molemminpuolisena luottamuksena, jonka osaltani koin ensiarvoisen tärkeäksi. Monipuolinen ja varsin yksityiskohtainen ProMentor-hakemuslomake auttoi osaltaan jäsentämään omia tavoitteitani ja vahvuuksiani. ProMentor-tapaamistemme ensimmäiset keskustelut käytiin mindset-tasolla teemalla "olisiko toimiminen lääketeollisuudessa minun juttu?".

Sakari: Otin yhteyttä Proviisoriyhdistykseen vielä edellisen mentorointikierroksen ollessa käynnissä ja ilmoittauduin alustavasti mukaan toimintaan. Ohjelman haun lähestyessä sovimme toimiston kanssa, että osallistun mentorina. Mikon kanssa pääsimme hyvään alkuun jo haun aikana, kun hän otti minuun yhteyttä. Keskustelu eteni luontevasti, mikä antoi erinomaiset lähtökohdat rakentaa avoin ilmapiiri.

Ensimmäinen tapaaminen koko ProMentor-ryhmän kanssa antoi hyvin suuntaa mentoroinnille ja tarkensi mentoroinnin ideologiaa. Itselleni jäi mieleen erityisesti mentoroitavan, tai aktorin, aktiivinen rooli. Mentorin on maltettava antaa aktorin ohjata prosessia. Tältä pohjalta kävimme keskustelua ja määrittelimme tavoitteet. Meillä oli heti yhteisymmärrys siitä, ettei tavoitteita kannata asettaa liian tiukasti, vaan jätimme tilaa keskustelulle kulkea myös omaa tietään.

Suurista linjoista kohti tarkempia yksityiskohtia

Mikko: Matkamme lähestyessä puoliväliä alkoivat suuret linjat olla selvillä. Olimme päätyneet siihen, että tavoitteeni oli mielekkäästi asetettu. Nyt oli aika tarkentaa fokusta. Alkoi teollisuuden eri positioihin tutustuminen, jonka perusteella löysimme muutaman oivan suuntautumisvaihtoehdon. Sopivia positioita kartoittaessamme pohdimme ammatillisen osaamisen ohella myös luonteenpiirteitämme, jotka osaltaan vaikuttavat tapaamme toimia ammatillisessa kontekstissa. Ajoittain keskusteluita höystettiin mm. pohdinnoilla hyvästä esimiestyöstä. Joulun lähestyessä olimme jo kerenneet pureutua hyviin työhakemuksiin, ansioluettelovinkkeihin sekä oman osaamisen vakuuttavaan julkituomiseen. Oli tullut aika päätellä kulunut vuosi ja katsoa hetkeksi tulevaisuuteen.

Sakari: Keskustelumme etenivät oikein hyvin ja annoimme niiden polveilla tilanteen mukaan. Kävimme lääketeollisuuden eri osa-alueita melko tarkastikin läpi. Järjestimme myös päivän mittaisen tapaamisen Bayerilla, jossa yrityksen eri puolilla työskentelevät farmasistit esittelivät omia työnkuviaan. Oli upeaa huomata, kuinka avoimesti kollegani suhtautuivat pyyntöön kertoa omasta työstään. Mentorointiprosessi eteni sopivassa tahdissa koko ajan, vaikka pohdittavaa riitti moneenkin suuntaan. Mikko oli koko ajan erinomaisen aktiivinen, työsti aiheita tapaamisten välissä ja toi uusia ehdotuksia keskusteluihimme.

Matka jatkuu

Mikko: Työnhakuprosessini ei vielä ole ohi, joten nyt on aika realisoida tavoitteet! Lisäksi, dialogimme Sakarin kanssa jatkuu edelleen ─ jään mielenkiinnolla odottamaan, minkälaisia polkuja tulevat keskustelumme lähtevät kulkemaan. Ensimmäinen mentorointikokemukseni vakuutti minut siitä, että uran eri vaiheissa on antoisaa antautua ajoittain tarkastelemaan mennyttä, pohtia nykyhetkeä ja luoda uusia tavoitteita tulevalle urapolulle. Suosittelen tutustumaan mentorointiin ja hyppäämän mukaan matkalle, jolta ei ole paluuta.

Sakari: Ohjelma täytti omalta osalta tavoitteet. Opin paljon uutta sekä alasta että mentoroinnista. Kollegoiden kanssa keskustelu ja oman osaamisen tutkiskelu eivät lopu koskaan. Tällainen kokemusten vaihto ja osaamisen jakaminen hyödyttävät kaikkia.

Paljon kiitoksia Proviisoriyhdistykselle tämän hienon ohjelman järjestämisestä!

 

Mikko Lähdevuori, mentoroitava ja Sakari Aropuu, mentori

ProMentor-ohjelma 2015

 

 

Käyttäjän Mikko Lähdevuori kuva
-
Mikko Lähdevuori