Henna Ylikangas on Suomen Proviisoriyhdistyksen uusi puheenjohtaja

Suomen Proviisoriyhdistys on valinnut proviisori Henna Ylikankaan puheenjohtajaksi tulevalle vuodelle. Puheenjohtajan kausi alkaa 1.1.2024 ja kestää yhden kalenterivuoden.

Henna Ylikangas valittiin Suomen Proviisoriyhdistyksen puheenjohtajaksi

Ylikangas on työskennellyt mm. tutkijana Itä-Suomen yliopistolla sekä apteekkiproviisorina. Parhaillaan hän on opintovapaalla ja viimeistelee molekyylimallinnukseen keskittyvää väitöskirjaansa, jossa on virtuaaliseulonnan avulla kehitetty uusia lääkeaineen kaltaisia molekyylejä eturauhassyöpään ja keskushermostosairauksiin.

Ylikangas haluaa puheenjohtajana suunnata energiansa ja aikansa omalle farmasian alalle, verkostoitua alan sisällä aikaisempaa määrätietoisemmin sekä syventää ymmärrystään ja osaamistaan farmasian alalta. Vahvuuksikseen puheenjohtajana Ylikangas kertoi mm. aktiivisen toimintansa vapaaehtoisjohtajana Mothers in Business ry:ssä, joka on verkosto äideille, jotka haluavat valita sekä uran että perheen. 

- Pitkäaikaisena Proviisoriyhdistyksen jäsenenä koen yhdistyksen voivan entisestäänkin nostaa proviisorien ammattiylpeyttä, tuoda proviisorien osaamista esille ja yhdistää proviisoreita myös yli sektorirajojen, Ylikangas kertoi.   

Vuoden teema korostaa proviisoria vetovoimatekijänä

Yhdistyksen syyskokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti yhdistyksen vuoden 2024 teema on “Proviisori vetovoimatekijänä”. Tulevana vuonna huomiota kiinnitetään proviisorien tärkeään johtajarooliin mm. tuomalla esiin proviisorien monipuolisia johtotehtäviä ja huomioimalla teema yhdistyksen koulutuksissa ja tapahtumissa. Lisäksi vahvistetaan yhdistyksen vetovoimaisuutta ja mm. tarkastellaan jäsenetujen ajantasaisuutta. Jäseniä aktivoidaan monikanavaisesti ja pyritään kasvattamaan Proviisori-sovelluksen käyttäjämäärää. Lisäksi jäseniä kannustetaan käymään keskustelua yhdistyksen työryhmissä ja verkostoissa. Lähde mukaan työryhmiin ja valiokuntiin tai osallistu yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin.

Hallitukseen uusia toimijoita

Suomen Proviisoriyhdistys valisti syyskokouksessaan hallitukseen viisi hallituksen varsinaista jäsentä. Ehdokkaiden esittäydyttyä hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin uusina Kaisa Hartikainen-Herranen, Tanja Kortelainen ja Anssi Siikanen sekä hallituksessa aikaisemmin toimineet Sara Rosenberg ja Henri Sormunen. Hallituksen varsinaisina jäseninä kaksivuotiskauttaan jatkavat Anna Ojala, Mari Vaarankorpi ja Hanna Ylä-Rautio.

Hallituksen varajäseniksi valittiin hallituksessa jo aikaisemmin toimineet Eeva Lehtola, Ville-Matti Mäkinen ja Tiina Tapanila. Hallituksen varajäseninä kaksivuotiskauttaan jatkavat Kaisa Heimala, Julia Niemi ja Ida Pavela. Kaksi varajäsenen paikkaa jäi täyttämättä. 

Yhdistyksen jäsenmaksut

Syyskokous päätti jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2024. Jäsenmaksuja päätettiin korottaa kymmenellä prosentilla paikkaamaan inflaatiosta ja yleisestä hinta- ja palkkatason noususta aiheutuvia kuluja sekä koronapandemian aiheuttaman pienen jäsenmäärän laskun myötä vähentyneitä jäsenmaksutuottoja. Päätös oli vaikea, mutta välttämätön toiminnan ylläpitämiseksi. Jäsenmaksujen laskutus toteutetaan aiempien vuosien tapaan ja vuoden 2024 jäsenlaskujen eräpäivät ovat 23.2. ja 31.8. Jäsenmaksut ovat nähtävillä yhdistyksen verkkosivuilla.

Syyskokouksen pöytäkirja tulee jäsenten luettavaksi OmaProssa.