Jäsenmaksuluokka määräytyy päätoimen ja työajan mukaan.

 

Apteekin, lääketeollisuuden, tukkukaupan, kunnan, valtion, Kelan ym. palveluksessa työskentelevä tai yrittäjä:

 • kokoaikainen, työttömyyskassan jäsen 35,00 €/kk
 • kokoaikainen, ei työttömyyskassan jäsen 31,25 €/kk
 • osa-aikainen (15–30 h/vko), työttömyyskassan jäsen 26,25 €/kk
 • osa-aikainen (15–30 h/vko), ei työttömyyskassan jäsen 21,50 €/kk
 • osa-aikainen (alle 15 h/vko), riippumatta kassajäsenyydestä 17,50 €/kk

 

Yliopiston palveluksessa työskentelevä:

 • koko- tai osa-aikainen, työttömyyskassan jäsen 26,25 €/kk
 • koko- tai osa-aikainen, ei työttömyyskassan jäsen 21,50 €/kk
 • osa-aikainen (alle 15 h/vko), riippumatta kassajäsenyydestä 17,50 €/kk

 

Päätoiminen jatko-opiskelija

 • riippumatta kassajäsenyydestä 17,50 €/kk

 

Ulkomailla asuva:

 • työttömyyskassan jäsen 17,50 €/kk
 • ei työttömyyskassan jäsen 65 €/kalenterivuosi

Lue työttömyyskassan jäsenyydestä ulkomailla työskentelyn aikana KOKO-kassan sivuilta.

 

Ei-palkansaaja (poislukien yrittäjä): (esim. työtön, äitiyspäivärahaa saava, virka- tai opintovapaalla oleva)

 • riippumatta kassajäsenyydestä 17,50 €/kk

 

Proviisoriopiskelija tai varusmiespalvelusta suorittava jäsen:

 • työttömyyskassan jäsen 63 €/kalenterivuosi 
 • ei työttömyyskassan jäsen 29 €/kalenterivuosi

Proviisoriopiskelija, joka liittyy jäseneksi 30.6. jälkeen, maksaa vain puolet jäsenmaksustaan. Valmistumista seuraavana kalenterivuonna jäsenmaksuluokka muuttuu päätoimen ja työtilanteen mukaiseksi.

 

Kannatusjäsenmaksu:

 • apteekkari 150 €/kalenterivuosi
 • seniorijäsen 125 €/kalenterivuosi
 • jäsenen vapaaehtoinen maksu Proviisoriyhdistykselle

 

Huom! Jäsenmaksun osittainen maksaminen tai maksamatta jättäminen ei ole eroilmoitus. Kirjallinen eroilmoitus tulee tehdä erikseen.

 

Maksutavat

Jäsenmaksun eräpäivät vuonna 2023 ovat 24.2.2023 ja 31.8.2023. Maksutavat ovat:

 1. Työnantaja perii palkasta ja suorittaa kuuden kuukauden maksut yhdistykselle kaksi kertaa vuodessa eräpäivinä tai kerran kuukaudessa palkanmaksun yhteydessä. Muista täyttää suoraperintälomake.
 2. Jäsen maksaa itse kaksi kertaa vuodessa kuuden kuukauden maksut eräpäivinä.
 3. Jäsen maksaa itse koko vuoden (12 kk) maksut helmikuun eräpäivänä.

Maksaessasi muista käyttää henkilökohtaista viitenumeroasi. Muusta maksutavasta voi sopia Proviisoriyhdistyksen järjestösihteerin kanssa.

 

Jäsenmaksun vähentäminen verotuksessa

Yhdistyksen jäsenmaksusta työttömyyskassamaksun osuus (enintään 63 € v. 2022,  63 € v. 2023) vähennetään täysimääräisenä eikä palkkatulosta viran puolesta myönnettävä tulonhankkimisvähennys rajoita vähennysoikeutta. Loppuosa jäsenmaksusta vähennetään muina tulonhankkimiskuluina siltä osin kuin tulonhankkimiskulujen yhteismäärä ylittää tulonhankkimisvähennyksen (750 € vuonna 2023).

Proviisoriyhdistys ei ole työmarkkinajärjestö tai sen jäsenyhdistys, minkä vuoksi yhdistyksen jäsenmaksua ei hyväksytä verotuksessa täysimääräisenä.

Ilmoitamme työttömyyskassaan kuuluvien kassamaksun Verohallinnolle KOKO-kassan puolesta. Työttömyyskassamaksu näkyy esitäytetyssä veroilmoituksessa KOKO-kassamaksuna.

 

Aiempien vuosien jäsenmaksut

Proviisoriyhdistyksen jäsenmaksut päätetään vuosittain syyskokouksessa. Voit pyytää tietoa aiempien vuosien jäsenmaksuista toimistolta: toimisto@proviisoriyhdistys.net

Uusi jäsenmaksuluokitus hyväksyttiin kevätkokouksessa 29.5.2021. Voit halutessasi tarkastella vanhoja jäsenmaksuluokkia.

 

 


päivitetty 8.2.2023/mh