Työttömyyskassaan kuuluva proviisorijäsen päätoimen mukaan:

- Kokoaikaisesti apteekissa, lääketeollisuuden, kunnan, valtion, KELA:n, tukkukaupan ym. palveluksessa työskentelevät 35 euroa/kk      

- Osa-aikaisesti (keskimäärin 15-30 h/vko) edellä mainituissa työskentelevät tai yliopiston palveluksessa työskentelevät 26,25 euroa/kk

- Jatko-opiskelijat, alle 15 h/vko työskentelevät, ei-työssäkäyvät (esim. työtön, äitiyspäivärahaa saava, virka- tai opintovapaalla olevat) sekä ulkomailla asuvat 17,50 euroa/kk. Lue työttömyyskassan jäsenyydestä ulkomailla työskentelyn aikana KOKO-kassan sivuilta.

 

Työttömyyskassaan kuulumaton proviisorijäsen päätoimen mukaan

- Kokoaikaisesti apteekissa, lääketeollisuuden, kunnan, valtion, KELA:n, tukkukaupan ym. palveluksessa työskentelevät 31,25 euroa/kk

- Osa-aikaisesti (keskimäärin 15-30 h/vko) em. työskentelevät tai yliopiston palveluksessa työskentelevät 21,50 euroa/kk

- Jatko-opiskelijat, alle 15 h/vko työskentelevät ja ei-työssäkäyvät (esim. työtön, äitiyspäivärahaa saava, virka- tai opintovapaalla olevat) 17,50 euroa/kk 

 

Proviisoriopiskelija tai varusmiespalvelusta suorittava jäsen:

- Työttömyyskassaan kuuluva 59 euroa/vuosi 

- Työttömyyskassaan kuulumaton 29 euroa/vuosi 

Proviisoriopiskelija, joka liittyy jäseneksi 30.6. jälkeen, maksaa vain puolet jäsenmaksustaan. Valmistumista seuraavana kalenterivuonna siirrytään proviisorin kuukausijäsenmaksuihin. 

 

Ulkomailla asuvat proviisorijäsenet: 65 euroa/vuosi (ei sisällä työttömyyskassamaksua)

Apteekkarin kannatusjäsenmaksu: 150 euroa/vuosi

Seniorijäsenen kannatusjäsenmaksu: 125 euroa/vuosi

Jäsenen kannatusjäsenmaksu: vapaaehtoinen maksu Proviisoriyhdistykselle

 

Huom! Jäsenmaksun osittainen maksaminen tai maksamatta jättäminen ei ole eroilmoitus. Kirjallinen eroilmoitus tulee tehdä erikseen.   

 

Maksutavat:

Eräpäivät  20.2.2021 ja 31.8.2021

1) Työnantaja perii palkasta ja suorittaa kuuden kuukauden maksut yhdistykselle kaksi kertaa vuodessa eräpäivinä tai kerran kuukaudessa palkanmaksun yhteydessä. Muista täyttää suoraperintälomake.

2) Jäsen maksaa itse kaksi kertaa vuodessa kuuden kuukauden maksut eräpäivinä.

3) Jäsen maksaa itse koko vuoden (12 kk) maksut helmikuun eräpäivänä.

Maksaessasi muista käyttää henkilökohtaista viitenumeroasi. Muusta maksutavasta voi sopia Proviisoriyhdistyksen järjestösihteerin kanssa.

 

 

Jäsenmaksun vähentäminen verotuksessa

Yhdistyksen jäsenmaksusta työttömyyskassamaksun osuus (66 euroa v. 2020, 66 euroa v. 2021) vähennetään täysimääräisinä eikä palkkatulosta viran puolesta myönnettävä tulonhankkimisvähennys rajoita vähennysoikeutta. Loppuosa jäsenmaksusta vähennetään muina tulonhankkimiskuluina siltä osin kuin tulonhankkimiskulujen yhteismäärä ylittää 750 euron tulonhankkimisvähennyksen.

Proviisoriyhdistys ei ole työmarkkinajärjestö tai sen jäsenyhdistys, minkä vuoksi yhdistyksen jäsenmaksua ei hyväksytä verotuksessa täysimääräisenä.

 

Aiempien vuosien jäsenmaksut

Proviisoriyhdistyksen jäsenmaksut päätetään vuosittain syyskokouksessa. Voit pyytää tietoa aiempien vuosien jäsenmaksuista toimistolta: toimisto@proviisoriyhdistys.net

...................................
päivitetty 3.12.2020/MH