Uusi jäsenmaksuluokitus hyväksyttiin kevätkokouksessa 29.5.2021. Kokouksessa ei tehty muutoksia jäsenmaksujen suuruuteen. Voit halutessasi tarkastella vanhoja jäsenmaksuluokkia.

 

Jäsenmaksuluokka määräytyy päätoimen ja työajan mukaan.

 

Apteekissa, lääketeollisuuden, kunnan, valtion, KELA:n tai tukkukaupan ym. palveluksessa työskentelevä tai yrittäjä työajan mukaan:

 • kokoaikainen, työttömyyskassan jäsen 35,00 €/kk
 • kokoaikainen, ei työttömyyskassan jäsen 31,25 €/kk
 • osa-aikainen (15-30 h/vko), työttömyyskassan jäsen 26,25 €/kk
 • osa-aikainen (15-30 h/vko), ei työttömyyskassan jäsen 21,50 €/kk
 • osa-aikainen (alle 15 h/vko), riippumatta kassajäsenyydestä 17,50 €/kk

 

Yliopiston palveluksessa työskentelevä työajan mukaan:

 • koko- tai osa-aikainen, työttömyyskassan jäsen 26,25 €/kk
 • koko- tai osa-aikainen, ei työttömyyskassan jäsen 21,50 €/kk
 • osa-aikainen (alle 15 h/vko), riippumatta kassajäsenyydestä 17,50 €/kk

 

Ulkomailla asuva:

 • työttömyyskassan jäsen 17,50 €/kk
 • ei työttömyyskassan jäsen 65 €/kalenterivuosi

Lue työttömyyskassan jäsenyydestä ulkomailla työskentelyn aikana KOKO-kassan sivuilta.

 

Päätoiminen jatko-opiskelija

 • riippumatta kassajäsenyydestä 17,50 €/kk

 

Ei-palkansaaja (poislukien yrittäjä): (esim. työtön, äitiyspäivärahaa saava, virka- tai opintovapaalla oleva)

 • riippumatta kassajäsenyydestä 17,50 €/kk

 

Proviisoriopiskelija tai varusmiespalvelusta suorittava jäsen:

 • työttömyyskassan jäsen 59 €/kalenterivuosi
 • ei työttömyyskassan jäsen 29 €/kalenterivuosi

Proviisoriopiskelija, joka liittyy jäseneksi 30.6. jälkeen, maksaa vain puolet jäsenmaksustaan. Valmistumista seuraavana kalenterivuonna jäsenmaksuluokka muuttuu päätoimen ja työtilanteen mukaiseksi.

 

Kannatusjäsenmaksu:

 • apteekkari 150 €/kalenterivuosi
 • seniorijäsen 125 €/kalenterivuosi
 • jäsenen vapaaehtoinen maksu Proviisoriyhdistykselle

 

Huom! Jäsenmaksun osittainen maksaminen tai maksamatta jättäminen ei ole eroilmoitus. Kirjallinen eroilmoitus tulee tehdä erikseen.

 

Maksutavat

Eräpäivät 20.2.2021 ja 31.8.2021

1) Työnantaja perii palkasta ja suorittaa kuuden kuukauden maksut yhdistykselle kaksi kertaa vuodessa eräpäivinä tai kerran kuukaudessa palkanmaksun yhteydessä. Muista täyttää suoraperintälomake.

2) Jäsen maksaa itse kaksi kertaa vuodessa kuuden kuukauden maksut eräpäivinä.

3) Jäsen maksaa itse koko vuoden (12 kk) maksut helmikuun eräpäivänä.

Maksaessasi muista käyttää henkilökohtaista viitenumeroasi. Muusta maksutavasta voi sopia Proviisoriyhdistyksen järjestösihteerin kanssa.

 

Jäsenmaksun vähentäminen verotuksessa

Yhdistyksen jäsenmaksusta työttömyyskassamaksun osuus (66 euroa v. 2020, 66 euroa v. 2021) vähennetään täysimääräisinä eikä palkkatulosta viran puolesta myönnettävä tulonhankkimisvähennys rajoita vähennysoikeutta. Loppuosa jäsenmaksusta vähennetään muina tulonhankkimiskuluina siltä osin kuin tulonhankkimiskulujen yhteismäärä ylittää 750 euron tulonhankkimisvähennyksen.

Proviisoriyhdistys ei ole työmarkkinajärjestö tai sen jäsenyhdistys, minkä vuoksi yhdistyksen jäsenmaksua ei hyväksytä verotuksessa täysimääräisenä.

 

Aiempien vuosien jäsenmaksut

Proviisoriyhdistyksen jäsenmaksut päätetään vuosittain syyskokouksessa. Voit pyytää tietoa aiempien vuosien jäsenmaksuista toimistolta: toimisto@proviisoriyhdistys.net

 


päivitetty 21.6.2021/TAK