Sääntömääräinen syyskokous

 

Tervetuloa syyskokoukseen!

 

Suomen Proviisoriyhdistys järjestää jäsenilleen sääntömääräiseen syyskokoukseen keskiviikkona 25.11.2020 

 

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti kokouksessa 

  • valitaan tulevan vuoden hallituksen puheenjohtaja sekä varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten tilalle, 
  • valitaan yhdistyksen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja,
  • hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021, 
  • päätetään vuoden 2021 jäsenmaksujen suuruudesta ja kantotavasta, hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallitusten jäsenten kokouspalkkioista ja matkakorvauksista sekä tilintarkastajien palkkioista.

Lisäksi kokouksessa käsitellään jäsenten käsiteltäväksi ehdottamat asiat. 

Huom! Yhdistyksen kokouksissa voidaan ottaa päätettäväksi vain kokouskutsussa ilmoitetut asiat. Mikäli jäsen haluaa saada jonkun asian käsiteltäväksi varsinaisessa kokouksessa, se on esitettävä perusteluineen kirjallisesti hallitukselle kaksi (2) kuukautta ennen varsinaista kokousta. -- Kutsu varsinaisiin kokouksiin on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta jäsentiedotteella, virallisessa julkaisussa, sähköpostitse tai muussa sähköisessä viestintäkanavassa. (Proviisoriyhdistyksen säännöt 16 §, 17 §)

Pyydämme toimittamaan ehdotuksen käsiteltäväksi asiaksi perusteluineen toimiston sähköpostiin (toimisto@proviisoriyhdistys.net) 25.9. mennessä. Lähetämme vahvistetun esityslistan sekä sääntömääräisen kokouskutsun marraskuun alun sähköisessä jäsenuutiskirjeessä. 

Ehdolle hallituksen jäseneksi voi asettua kokouksessa tai ilmaisemalla kiinnostuksen ennakkoon. Vapaamuotoiset hakemukset voi toimittaa 24.11. mennessä: toimisto@proviisoriyhdistys.net

 

Äänioikeus kokouksessa

Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä, joilla on kullakin yksi ääni. Poissaolevien jäsenten ääniä on kokousedustaja oikeutettu käyttämään korkeintaan kolmella (3) valtakirjalla (Proviisoriyhdistyksen säännöt 16 §).

Mahdollista äänestystä varten poissa olevia pyydetään toimittamaan valtakirjat kokouksessa läsnä olevalle jäsenelle. Tarkemmat ohjeet ja valtakirjapohja löytyvät OmaPron sivulta Ajankohtaista → syyskokoukset.

 

 

Ajankohta: 
25.11.2020 17:00