Tervetuloa mukaan yhdistyksen toimintaan

Tule kehittämään osaamistasi ja nauttimaan kollegoiden seurasta

Proviisoriyhdistyksessä toimii useita eri valiokuntia, toimikuntia ja työryhmiä. Jäsenet voivat osallistua toimintaan ilmoittautumalla vastuuhenkilölle tai toimistoon. Mukaan voi tulla helposti ilman erityisiä velvoitteita oman mielenkiinnon ja aikataulun mukaan!

Apteekkityöryhmä seuraa aktiivisesti maan lääkepolitiikan ajankohtaisia kysymyksiä ja toimii tukiverkostona apteekkiproviisoreille. PJ Anna Ojala.

Apurahatoimikunta käsittelee apurahahakemukset ja antaa hallitukselle ehdotuksensa apurahan saajista. PJ Ville-Matti Mäkinen.

Koulutusvaliokunta on ajan tasalla proviisorien osaamistarpeista sekä ideoi ja suunnittelee yhdistyksen järjestämät koulutustapahtumat. Koulutusvastaava Aliisa Purmonen.

HOX opiskelijat! Opiskelijavaliokunta toimii yhdistyksen silminä ja korvina tiedekunnissa ja on matalan kynnyksen kontakti proviisoriopiskelijoille. Se suunnittelee yhdistyksen opiskelijoille suunnatut koulutukset ja tapahtumat. PJ Julia Niemi.  

ProMentee-työryhmä järjestää yhdistyksen mentorointiohjelmat, joiden ensisijaisena tavoitteena on välittää alamme hiljaista tietoa eteenpäin. PJ Linnea Raimas.

Strategiatyöryhmä pohtii yhdistyksen ja proviisorien pitkän aikavälin tavoitteita. PJ Sara Rosenberg.

Talousvaliokunta huolehtii yhdistyksen varallisuudesta. Valiokunnassa pääsee tutustumaan monipuolisesti erilaisiin taloudellisiin kysymyksiin. PJ:t Hanna Ylä-Rautio ja Ville-Matti Mäkinen.

Viestintävaliokunta seuraa ja kehittää yhdistyksen viestintäkanavia sekä ideoi ja suunnittelee sisältöä mm. Proviisori-lehteen, verkkosivuille ja sosiaalisen median kanaviin. PJ Ida Pavela.

Viestintävaliokunnan ohessa toimii Proviisori-lehden kirjoittajatiimi, jonka nimissä jäsenet voivat osallistua lehden tekoon toimituksen apuna. Päätoimittaja Teemu Ali-Kovero.

Tohtoriverkosto tukee farmasian tohtoreiden verkostoitumista, uratietoutta ja mahdollistaa tiedonvaihtoa tohtorilta toiselle. Yhteyshenkilö Sara Rosenberg.

Lääketeollisuusverkosto mahdollistaa lääketeollisuudessa työskentelevien verkostoitumisen ja ajatustenvaihdon sekä seuraa lääkealan kehitystä. Yhteyshenkilö Henri Sormunen.