Vastaa jäsenkyselyyn, vaikuta ja voita lippu Proviisoripäivään

 

Hyvä jäsen, on aika kertoa kokemuksesi ja mielipiteesi yhdistyksestä ja alan edunvalvonnasta! Suomen Proviisoriyhdistyksen jäsenkysely on vastattavana 8.1.2023 saakka. 

Keskitymme kyselyssä jäsenpalveluihin ja edunvalvontaan. Kysymme mm. apteekkisääntelystä, apteekin roolista sote-palvelujärjestelmässä sekä proviisorien oikeudesta rokottaa.

Jäsenkysely on yksi keskeisimmistä tiedonsaantikanavistamme, ja vastaamalla voit vaikuttaa. Annettujen tietojen perusteella osaamme palvella ja ajaa etujasi entistä paremmin. Ne auttavat meitä muun muassa muodostamaan jäsenistön kannan lääkeasioiden uudistukseen, vastaamaan lääkealaa koskeviin lausunto- ja kommenttipyyntöihin sekä tekemään sinua koskevia päätöksiä sidosryhmissä, joilla vaikutetaan apteekin ammatilliseen toimintaan sekä farmasian alan perus- ja täydennyskoulutuslinjauksiin. Vastauksillasi autat kehittämään yhdistyksen toimintaa ja jäsenetuja toivomaasi suuntaan.

Linkki kyselyyn löytyy OmaProsta. Hienoa, jos voit käyttää noin 15-20 minuuttia proviisorien ja proviisoriopiskelijoiden yhteisen edun hyväksi!

Kiitoksena vastaamisesta voit halutessasi osallistua arvontaan, josta voit voittaa sisäänpääsyn Proviisoripäivään! Kysely ohjautuu arvontalomakkeelle vastaamisen jälkeen.