Vastaa yliopistosi lähettämään uraseurantakyselyyn

Hei 2017 valmistunut proviisori ja 2019 valmistunut tohtori, vastaa uraseurantakyselyyn!

Anna palautetta koulutuksestasi ja työllistymisestäsi. Tietoja hyödynnetään koulutuksen kehittämisessä nykyisten opiskelijoiden ja tohtorikoulutettavien parhaaksi.

Uraseurantakysely on lähetetty kaikille vuonna 2017 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin tai varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon suorittaneille sekä vuonna 2019 tutkintonsa suorittaneille tohtoreille. Jos kuulut tämänvuotiseen vastaajajoukkoon, olet saanut tiedon siitä yliopistoltasi ja ohjeet vastaamiseen tekstiviestillä, postitse tai sähköpostitse. Ensisijaisesti vastauksia toivotaan sähköisessä muodossa.

Yliopistojen valtakunnallinen uraseuranta kerää tietoa valmistuneiden työllistymisestä ja työelämän osaamistarpeista. Uraseurannan avulla pyritään kartoittamaan, kuinka hyvin yliopistokoulutus pystyy vastaamaan työelämän haasteisiin, ja kerättyä tietoa hyödynnetään muun muassa nykyisten opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittämiseen.

 

https://www.aarresaari.net/uutiset/yliopistot-keraavat-tyoelamatietoa-valmistuneilta/

https://www.helsinki.fi/fi/yhteistyo/alumneille/uraseuranta

https://kamu.uef.fi/uraseurantakysely-on-alkanut-2/