Blogit edustavat kirjoittajansa näkemyksiä eivätkä näin ollen kuvaa yhdistyksen virallista kantaa.

Mitä jäbä duunaa?

Ystäväni kärsi alkuvuodesta kuivasta, kähisevästä yskästä ja meni suomalaiseen apteekkiin ostamaan yskänlääkettä. Hän seisoi pitkään yksin flunssahyllyn luona, ja lopulta jonkun nopean opastuksen seurauksena käveli ulos Bisolvon-pullon kanssa.

Samaan aikaan me alan edunvalvojat kehumme päättäjille apteekkien henkilökunnan korkeaa koulutusta ja hyvää lääkeneuvontaosaamista.

Haamututkimusten perusteella lääkeneuvonta toteutuu kohtuullisen hyvin suomalaisissa apteekeissa. Se ei kuitenkaan toteudu täydellisesti eikä joka asiakkaan kohdalla, kuten ystäväni esimerkki osoittaa. Apteekkien asiakastyytyväisyys on korkea, mutta se ei vielä takaa, että asiakas olisi saanut parasta mahdollista palvelua. Ei ystävänikään ollut tyytymätön, ennen kuin kerroin, että hänelle oli myyty väärä lääke.

Farmasian alan yhteinen tahto on laajentaa itsehoitolääkevalikoimaa. Tavoitteena on palvella asiakkaita paremmin ja mahdollistaa useampien lyhytaikaisten vaivojen hoito itsehoitolääkkein. Tavoitteena on luonnollisesti myös farmasian ammattilaisten osaamisen parempi hyödyntäminen ja apteekkien työpaikkojen säilyttäminen.

Fimea työstää parhaillaan itsehoitolääkeohjelmaa, joka tulee viitoittamaan itsehoidon periaatteita Suomessa. Proviisoriyhdistys on kannattanut lämpimästi itsehoitolääkeohjelman ja Itsehoidon Käypä hoito –ohjeiden valmistelua. Proviisoriyhdistys on yhdessä Apteekkariliiton, Farmasialiiton ja yliopistojen apteekkien kanssa tehnyt aloitteen uudesta itsehoitolääkekategoriasta, ns. rajoitetuista itsehoitolääkkeistä. Ministeri Risikko ilmoitti Apteekkaripäivillä, että itsehoitolääkevalikoimaa tullaan laajentamaan hallitusti, sekä suoraan että rajoitetun itsehoidon kautta, joten aloitteeseen on jo vastattu.

Totuuden hetki on se, kun asiakas astelee apteekkiin. Palvellaanko ja neuvotaanko häntä? Myydäänkö vain asiakkaan pyytämä tuote vai selvitetäänkö hänen terveysongelmansa ja tarjotaan ratkaisua siihen? Apteekkien tulee itsehoidon laajentuessa sitoutua entistä kattavampaan ja aktiivisempaan itsehoitolääkeneuvontaan ja lääkkeiden käyttäjien opastamiseen itsehoitolääkeosastoilla. Vastuu tämän toteutumisesta on proviisoreilla – apteekkareilla ja apteekin esimiehillä. Edunvalvonta toimii ja onnistuu vain silloin, kun siellä annetut lupaukset lunastetaan käytännön työssä.

Laajentuva itsehoitovastuu tuo apteekin lähemmäs muuta terveydenhuoltoa ja vie itsehoitolääkkeet kauemmas päivittäistavarakaupan hyllyiltä. Meidän kaikkien tulee toiminnallamme osoittaa, että tämä kehityssuunta on oikea.

Charlotta Sandler, 1. varapuheenjohtaja, Suomen Proviisoriyhdistys

Käyttäjän Charlotta Sandler kuva
-
Charlotta Sandler