Blogit edustavat kirjoittajansa näkemyksiä eivätkä näin ollen kuvaa yhdistyksen virallista kantaa.

Miksi mielenkiintoinen työ muuttuu pakkopullaksi?

Tunnistamme varmaankin kaikki tilanteen, jossa uransa alkutaipaleella oleva uusi työntekijä saapuu taloon innosta puhkuen, osaa teoriat käytännön takana ja on innokas, omaa aikaansakin säästämättä kehittämään toimintaa ja osallistumaan yrityksen menestykseen. Olemme kaikki tainneet olla myös itse tällaisia.

Kun työvuosia kertyy taakse, innostuminen ja motivaatio saattaa lähteä laskusuuntaan. Se on vaarallinen tie, sillä asiakaspalveluun ja asiakaskontakteihin perustuvassa palveluliiketoiminnassa latistuminen näkyy helposti asiakkaille. Latistuminen voi johtua esimerkiksi siitä että työ ei tarjoa odotetulla tavalla haasteita tai että työtä ei voi tehdä mielekkäällä tavalla.

Leipiintyminen näkyy, into on kadonnut ja työn ilo hävinnyt. Motivaatio on hukassa. Mihin se katosi ja millä sen voi löytää uudestaan?

Motivaatiojohtaminen on yritysjohtamisen kulmakiviä erityisesti asiantuntijaorganisaatioissa

Mikä sitten on motivoiva ja mielekäs tapa tehdä työtä? Työterveyslaitoksen tutkijat Lotta Harju ja Piia Seppälä ovat tästä yksimielisiä: vapaus tehdä työtä omannäköisellä tavalla, vaikutusmahdollisuudet ja riittävät haasteet sekä lupa oman persoonallisuuden ja vahvuuksien hyödyntämiseen työssä. Näiden tekijöiden on havaittu ruokkivan työhyvinvointia ja olevan vastaus leipiintymisen estoon.

Tutkijat antavat esimiehille kolme vinkkiä innostuksen ylläpitoon:

1. Jokainen työntekijä haluaa hoitaa työnsä hyvin. Luota siihen ja minimoi kontrollia työn tekemisen tavoissa.

2. Pidä huolta työpaikan ilmapiiristä! Kannusta keskusteluun!

3. Huomioi työntekijöiden yksilölliset vahvuudet ja pyri hyödyntämään niitä yrityksen toiminnassa.

Mitä voimme oppia muilta toimialoilta?

Motivaatiojohtaminen on yksi esimiestyön kulmakivistä, ei pelkästään asiantuntijaorganisaatioissa, vaan kaikessa palveluliiketoiminnassa.

Esimerkiksi voidaan ottaa perinteikäs tavaratalo Stockmann, joka on kyntänyt jo useiden vuosien ajan tappiollisena ja hetkittäin jopa uskonsa tulevaan menettäneenä. Alamäen syyksi on nähty virheinvestoinnit ja kankea organisaatiorakenne sekä epäonnistuminen verkkokaupan kasvun kyydissä pysymisessä. Katastrofia pysäyttämään on hiljattain palkattu uusi johtaja, jonka ajatuksia päivän Helsingin Sanomista (HS 17.10.) luin mielenkiinnolla.

Mikä ovat uuden konsernijohtaja Maiju Niskasen keinot pysäyttää luisu? Hänelle avainasemassa on henkilöstö ja myyjien innostaminen. Maiju Niskanen näkee tärkeimmäksi tehtäväkseen auttaa henkilökuntaa tekemään hyvää kokemusta asiakkaille. Työntekijöiden yhteishenki on keskiössä ja tätä tuetaan mm. antamalla henkilökunnalle lisää valtaa omiin tekemisiinsä. Niskasen mielestä yhteishenkeä parhaiten luo esimiesten luottamus siihen, että henkilökunta usein tietää, mikä on paras ratkaisu. Antamalla valtuudet toimia oman harkinnan mukaan ja luomalla mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön, on ilmapiiristä saatu innostunut ja dynaaminen.

Frank Martela haastaa lääkealan esimiehet muutokseen Farmasian Päivillä

Lääkeala on murroksessa ja jokaisen esimiehen on hyvä pohtia keinoja oman ja henkilöstön motivaation ylläpitämiseen. Farmasian Päivät on lääkealan merkittävin tapahtuma ja halusimme nostaa motivaatiojohtamisen lääkealan esimiehille suunnatun ohjelman pääteemaksi. Niinpä kutsuimme Farmasian Päivien keynote-puhujaksi alan gurun, tutkijan ja arvostetun puhujan Frank Martelan. Hänen puheenvuoronsa Draivia työyhteisöön – sytytä motivaatio liekkeihin tuo näkökulmaa motivaation merkitykseen johtamisen osa-alueena.

Suosittelen kaikille lääkealan esimiehille Farmasian Päivien perjantaina 18.11. järjestettävää luentokokonaisuutta, jossa Frank Martela ja muut kovat asiantuntijat pureutuvat motivaation sytyttämiseen. Haluatko tietää, mitkä tekijät yhdistävät menestyviä yrityksiä? Farmasian Päivien luentosarja haastaa ajatteluasi ja voi muuttaa käsityksesi ihmisistä ja johtamisesta!

 

Kirjoittaja on Farmasian oppimiskeskuksen koulutusproviisori.

 

Käyttäjän Heli Haaponiemi kuva
-
Heli Haaponiemi