Blogit edustavat kirjoittajansa näkemyksiä eivätkä näin ollen kuvaa yhdistyksen virallista kantaa.

Tätä tavoittelemme alkaneena vuonna

Yhdistyksemme kotisivuilta löytyy visio, jonka tulee ohjata toimintaamme niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä: "Suomen Proviisoriyhdistys on merkittävä, kaikkia proviisoreita yhdistävä, ammatillinen järjestö. Proviisorit ovat luotettavia kumppaneita lääkehuollossa sekä kiinteä osa yhteiskunnan terveydenhuoltoa ja hyvinvoinnin ylläpitoa ja edistämistä. Olemme lääkealan keskeinen ja aktiivinen kehittäjä ja toimimme terveydenhuollossa tärkeänä osana moniammatillista hoitoketjua."

Vision tulee ohjata toimintaa arjessa sekä herättää innostuksen tunnetta ja halua saavuttaa tavoitteita. Ilman visiota työstä voi kadota merkitys ja suunta sekä ohjenuora, miten tehtäviä ja kehittämistä tulee priorisoida. Millaisia visiomme mukaisia tavoitteita olemme asettaneet ja toimintaa suunnitelleet vuodeksi 2018?

Haluamme hallituksessa johtaa ja ohjata toimintaa siten, että yhdistys aktiivisesti edesauttaa proviisorien verkostoitumista. Väitän, että verkostot tulevat olemaan yhä enenevässä määrin kovaa valuuttaa tulevaisuuden työelämässä. Vuosi 2018 starttasikin käyntiin Get together -risteilyllä, joka kokosi yhteen eri-ikäisiä proviisoreja vapaa-ajan vieton ja ajatusten vaihdon merkeissä.Kiitos yhteistyökumppanillemme Vermanille!

Koulutusvaliokuntamme ideoimat ja suunnittelemat Proviisoripäivä ja Ajankohtaisseminaari, jotka ovat kaikille proviisoreille, myös järjestäytymättömille tai sisarjärjestöömme järjestäytyneille avoimia koulutustapahtumaa, edistävät ja ylläpitävät ammattiosaamista samalla edesauttaen verkostoitumista.

Vuoden 2018 toimintamme vahvoina painopistealueina ovat vaikuttaminen ja digitalisaation edistäminen toiminnassamme. Proviisoripäivän yhteydessä julkistetaan digitaalinen jäsenportaali, jonka kautta Suomen Proviisoriyhdistyksen jäsenillä on internetyhteyden välityksellä mahdollisuus päästä osalliseksi muun muassa jo tammikuussa Apteekkariliiton kanssa yhteistyössä järjestetystä Pro Pharmacia -seminaarista. Seminaarin teema oli vaikuttaminen tulevaisuuden terveydenhuollossa. Toimintamme digitalisoitumiseen panostamisen ei ole tarkoitus vähentää tai korvata kasvokkain tapahtuvia kohtaamisia. Tarkoitus on, että toimintamme monimuotoistuu.

Opiskelijavaliokuntamme proviisoriopiskelijoille suunnittelemalla ja järjestämällä toiminnalla toivomme olevan merkitystä paitsi verkostoitumisen myös ammatillisen identiteetin kehittymisen näkökulmasta. FaT-verkoston toiminta yhdistää farmasian tohtoreita ja tohtoriopiskelijoita, frmasian alan tutkimuksen edistäjiä. Teolllisuudessa toimivat proviisorit ovat verkostoituneet lääketeollisuuspoolissa.ProMentee-työryhmä toimii tavoitteenaan välittää alan hiljaista tietoa eteenpäin, ja yhdistyksen apteekkityöryhmän toimeksiantona on tarkastella ja ottaa kantaa apteekkilupajärjestelmän uudistamiseen. Se valmisteli tätä kirjoittaessani vuoden ensimmäistä lausuntoamme, joka koskee luonnosta hallituksen esitykseksi laiksi lääkelain sekä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta.

Vuoden alussa haluan kiittää toimintaan sitoutumisesta hallitusta, valiokuntia ja työryhmiä. Erityisen suuren kiitoksen haluan osoittaa työntekijöillemme, toiminnanjohtaja Mikko Lähdevuorelle, edunvalvontaproviisori Henna Kyllöselle ja jäsensihteeri Eija Vartiaselle käytännön työstä, jota he tekevät yhdistyksemme arjessa päivittäin visiomme toteutumiseksi.

Hyvää vuotta 2018!

Vuokko Mustonen
puheenjohtaja
​Suomen Proviisoriyhdistys

 

Ylläoleva teksti on Proviisorilehden 1/2018 Puheenjohtajalta-palsta

Käyttäjän Vuokko Mustonen kuva
-
Vuokko Mustonen