Proviisoriyhdistys vastustaa apteekkeihin kohdistuvia leikkauksia

Proviisoriyhdistys on jättänyt syksyn 2022 aikana kaksi lausuntoa vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esitysluonnoksiin lääketaksan ja apteekkiveron muuttamisesta. Esitykset ovat osa isompaa lääkeasioiden uudistustyötä, mutta ehdotetulla lääketaksan asetusmuutoksella apteekit tuotaisiin hoivahenkilöstön sitovan vähimmäismitoituksen (0,7) maksajiksi. Apteekkeihin kohdistuvan leikkauksen suuruus olisi noin 40 miljoonaa euroa. 

Muun terveydenhuollon rahoittaminen apteekkien leikkauksilla olisi kuin hölmöläisten liian lyhyen peiton jatkamista. 

Reseptilääkkeen vähittäishinnassa ei makseta vain lääkkeestä, vaan myös lääkehuollon ylläpitämisestä. Olisi näköalatonta rahoittaa terveydenhuollon henkilöstötarvetta karsimalla henkilöstöstä siellä, missä ennaltaehkäistään kalliimpien terveydenhuollon palvelujen palvelutarvetta. 

– Muun terveydenhuollon rahoittaminen apteekkien leikkauksilla olisi kuin hölmöläisten liian lyhyen peiton jatkamista. Näennäinen tulonsiirto ammattiryhmältä toiselle on lyhytnäköistä ja epätasa-arvoista, toteaa toiminnanjohtaja Teemu Ali-Kovero. 

Proviisoriyhdistys vastustaa ehdotettuja leikkauksia, sillä toteutuessaan ne aiheuttaisivat merkittävän vähennystarpeen apteekkien farmaseuttiseen henkilökuntaan. Apteekin jäykän kustannusrakenteen vuoksi apteekkarin ainoa tehokas sopeuttamiskeino on henkilökunnan vähentäminen. Leikkaukset heikentäisivät huomattavasti apteekkien mahdollisuutta tehdä työtä rationaalisen lääkehoidon edistämiseksi ja tarjota maksutonta matalan kynnyksen terveysneuvontaa.

Lisäksi lääkehuollon kustannuksiin haetaan säästöjä muun muassa tuomalla biologiset lääkkeet ja inhaloitavat lääkevalmisteet lääkevaihdon piiriin farmaseuttisen neuvonnan turvin. Nämä toimet toteutuessaan parantaisivat lääkehoidon kustannustehokkuutta yhteiskunnan näkökulmasta, mutta toisivat apteekeille kustannuksia lisääntyneiden tilavaatimusten, henkilöstöresurssien ja koulutuskustannusten muodossa.

Biologisia lääkkeitä koskeva STM:n esitysluonnos on parhaillaan lausuntokieroksella. Yhdistys järjestää lausuntoon liittyvän keskustelutilaisuuden ke 19.10. klo 18 alkaen Google Meet-etäyhteydellä. 

 

Lue yhdistyksen jättämät lausunnot kokonaisuudessaan (hankenumero STM060:00/2022, DNro VN/15071/2022):

10.10.2022 Vastaus lausuntopyyntöön ehdotuksesta lääketaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen ja apteekkiverolain muuttamisesta

8.8.2022 Vastaus STM:n lausuntopyyntöön luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevaksi lainsäädännöksi ja siihen liittyviksi asetusmuutosehdotuksiksi