Suunnittele juhlavuoden logo ja voita pääsy Proviisoripäivään!

Suomen Proviisoriyhdistys ry täyttää tänä vuonna 40 vuotta! Juhlavuosi ansaitsee juhlalogon, minkä johdosta järjestämme suunnittelukilpailun. Kilpailu on kaikille avoin.

Suunnittele logo juhlavuodelle ja voita pääsy Proviisoripäivään! Logon ei tarvitse olla viimeistelty – ajatus on tärkein!

Kilpailun ohjeet ja säännöt

Logon tulee kuvastaa Suomen Proviisoriyhdistyksen 40. juhlavuotta. Se voi sisältää esimerkiksi numeron 40 tai perustamisvuoden 1983 tai käyttää muuta keinoa juhlavuodesta kertomiseen.

Erilaiset ja erikokoiset käyttökohteet logolle ovat mahdollisia. Tyypilliset käyttökohteet ovat Proviisori-lehti sekä yhdistyksen asiakirjat, sähköinen jäsenkirje ja verkkosivut.

Logo voi sisältää Proviisoriyhdistyksen merkin tai logon tai yhdistyksen visuaalisen ilmeen värejä. Niiden tulee esiintyä ehdotuksessa arvonsa ja aineisto-ohjeiden mukaisesti. Yhdistyksen nimi on suomeksi Suomen Proviisoriyhdistys ry ja ruotsiksi Finlands Provisorförening rf. Lisäksi englanniksi käytetään muotoa The Finnish Pharmacists' Society. Mahdollisten muiden kielien käyttö tulee perustella ja oikeellisuudesta varmistua. Logo ei saa olla ristiriidassa Suomen Proviisoriyhdistys ry:n sääntöjen kanssa, mutta se saa kuvastaa yhdistyksen sääntöjä tai arvoja.

Logoa tulisi voida käyttää sekä sähköisessä että painetussa muodossa, värillisenä, harmaasävyisenä ja mustavalkoisena. Logo toimii parhaimmillaan sekä vaalealla että tummalla pohjalla, mutta samasta logosta voi tehdä vaihtoehtoisia värivedoksia erilaisille taustoille. Logon tulisi olla vektorina tai se pitää olla mahdollista vektoroida. Käytetyt värit tulee määritellä. Logolle ei voi määritellä valmistusmateriaalia.

Ehdotuksen lähettäjä vastaa siitä, että hänellä on täydet oikeudet kilpailutyöhön sekä oikeus luovuttaa työ Suomen Proviisoriyhdistys ry:lle. Ehdotuksen lähettäjä luovuttaa Suomen Proviisoriyhdistys ry:lle voittajatyöhön kaikki oikeudet tekijänoikeutta lukuun ottamatta. Voittajalogon suunnittelija sitoutuu tekemään logoon mahdolliset tarvittavat muutokset ennen sen lopullista käyttöönottoa ja antaa Suomen Proviisoriyhdistys ry:lle oikeuden muokata ehdotusta sekä käyttää muokattua ehdotusta myöhemmissä yhteyksissä.

Ehdotuksen mukaan pyydetään liittämään sanallinen selvitys logosta ja sen laatimisen oivalluksista. Voit lähettää logokilpailuun useamman ehdotuksen.

Osallistumalla kilpailuun hyväksyt kilpailun säännöt.

Oheismateriaali

Proviisoriyhdistyksen merkistä ja logosta sekä yhdistyksen visuaalisesta ilmeestä on laadittu graafinen ohjeistus. Yhdistykselle on luotu väliaikainen juhlalogo alkuvuoden akuutteja käyttötarkoituksia varten. Väliaikainen juhlalogo ei osallistu kilpailuun, mutta ehdotuksia voidaan verrata siihen. Oheismateriaali on koottu yhteen Google Drive -kansioon.

Kilpailuaika ja ehdotuksen lähettäminen

Kilpailuaika on 8.2.–8.3.2023.

Lähetä ehdotuksesi ja sanallinen selvitys viimeistään 8.3.2023 sähköpostilla osoitteeseen teemu.ali-kovero@proviisoriyhdistys.net

Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Teemu Ali-Kovero.

Voittajalogon valinta ja julkistaminen

Voittajalogon valitsee yhdistyksen strategiatyöryhmä. Kilpailutöiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota logon selkeyteen, visuaaliseen vaikuttavuuteen ja huomioarvoon, kiinnostavuuteen, värimaailmaan, tekniseen toimivuuteen sähköisissä ja painetuissa käyttöympäristöissä sekä kykyyn ilmentää Suomen Proviisoriyhdistys ry:n toimintaa ja juhlavuotta. Voittajaehdokas valitaan tietämättä osallistujien henkilöllisyyttä. Varaamme oikeuden olla valitsematta voittajaa.

Kilpailun tulokset ja juhlavuoden logo julkistetaan Proviisoripäivässä 25.3.2023 ja sen jälkeen muissa tiedotuskanavissa, esimerkiksi yhdistyksen verkkosivuilla sekä Proviisori-lehdessä.

Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Voittajalogon suunnittelija pääsee maksutta Proviisoripäivään.