Proviisoriyhdistys - Aktiivista toimintaa

Suomen Proviisoriyhdistys on Suomen vanhin ja nykyisin ainoa proviisorien ja proviisoriopiskelijoiden oma ammatillisia ja taloudellisia etuja ajava yhdistys, johon kuuluu noin tuhat jäsentä. Yhdistyksessä yksittäinenkin jäsen saa äänensä kuuluviin. 

Visio

Suomen Proviisoriyhdistys on merkittävä, kaikkia proviisoreita yhdistävä ammatillinen järjestö. Proviisorit ovat luotettavia kumppaneita lääkehuollossa sekä kiinteä osa yhteiskunnan terveydenhuoltoa ja hyvinvoinnin ylläpitoa ja edistämistä. Olemme lääkealan keskeinen ja aktiivinen kehittäjä ja toimimme terveydenhuollossa tärkeänä osana moniammatillista hoitoketjua.

 

Missio

Proviisoriyhdistys on proviisoreita yhdistämässä ja tukemassa sekä proviisorien yhteiskunnallista asemaa ja osaamista edistämässä. Toimimme lääkehuollon turvaamiseksi, järkeistämiseksi ja parantamiseksi – proviisorien, potilaiden ja yhteiskunnan parhaaksi.

 

Arvot

Proviisoriyhdistyksen virallisesti hyväksytyt arvot ovat:

Hyödyllisyys

Jokaisen jäsenen tulee kokea Proviisoriyhdistykseen kuuluminen hyödylliseksi. Jäsenyyden täytyy voida tuottaa hyötyä niin yksilötasolla kuin koko ammattikunnan tasolla.

Vastuullisuus

Proviisoriyhdistyksen velvollisuutena on kantaa vastuuta jäsenistöstään sekä tuntea yhteiskunnallinen vastuunsa.

Avoimuus

Proviisoriyhdistyksen toiminnan tulee olla läpinäkyvää. Proviisori-lehdessä tiedotetaan avoimesti yhdistyksen toiminnasta. Kotisivujen jäsensivuilta löytyy kaikki tieto yhdistyksen toiminnasta.

Yhteisöllisyys

Proviisoriyhdistyksen tavoitteena on pitää yllä hyvää yhteishenkeä jäsenistönsä keskuudessa.

 

Säännöt

Suomen Proviisoriyhdistyksen säännöt ohjaavat yhdistyksen toimintaa ja koskevat myös jokaista jäsentä. Sääntöjen jäsenyyttä koskevat kohdat on koottu lyhyeksi tiivistelmäksi.

 

Toiminta käytännössä 

Yhdistyksen toimintaa johtaa puheenjohtaja ja kahdeksan jäsenen hallitus varajäsenineen. Hallituksen jäsenet edustavat lääkealan eri sektoreita. Käytännön operatiivisesta toiminnasta vastaa toiminnanjohtaja yhdessä edunvalvonta- ja viestintäproviisorin ja järjestösihteerin kanssa.

Nuorekkaan ja aktiivisen hallituksen pyrkimyksenä on kehittää toimintaa jatkuvasti. Hallitus kokoontuu keskimäärin 11 kertaa vuoden aikana. Yhdistyksen korkein päätösvalta on kevät- ja syyskokouksilla, joihin kaikki jäsenet ovat tervetulleita. Jäsenet voivat vaikuttaa myös toimimalla yhdistyksen valiokunnissa, toimikunnissa ja työryhmissä.

 

Proviisoriyhdistys kouluttaa

Yhdistys järjestää proviisoreille suunnattuja koulutuksia. Keväällä järjestetään lääkealan ajankohtaisia aiheita käsittelevä koulutustapahtuma, Proviisoripäivä. Syksyllä järjestetään Joka proviisorin ajankohtaisseminaari. Keväisin ja syksyisin järjestettävien sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten yhteydessä järjestetään koulutusta ja vapaamuotoisempaa ohjelmaa. Näissä tapahtumissa on tarkoitus saada tietoa alaan liittyvistä asioista, tavata tuttuja ja luoda uusia suhteita. Proviisoriyhdistys järjestää myös aktiivisesti erilaisia koulutuksia ja illanviettoja sekä proviisoreille että proviisoriopiskelijoille, yksin tai yhteistyössä muiden lääkealan toimijoiden kanssa. Koulutusten aiheita voi ehdottaa koulutusvaliokunnalle tai Proviisoriyhdistyksen toimistolle.

Proviisoriyhdistys vaikuttaa

Kotimaassa yhdistys vaikuttaa alan kehitykseen ottamalla kantaa farmasian alan ajankohtaisiin kysymyksiin. Yhdistys antaa lausuntoja sekä tekee esityksiä viranomaisille ja alan päättäjille. Proviisoriyhdistyksellä on edustajia eri työryhmissä kuten STM:n lääkepoliittisissa työryhmissä, Fimean lääkeinformaatioverkostossa, AATE-koordinaatioryhmässä sekä farmasian alan erikoistumiskoulutusten yhteistyöverkostossa. Proviisoriyhdistys on FIP:n (International Pharmaceutical Federation) täysivaltainen jäsen. 

Proviisoriyhdistys jäsentensä turvana

Proviisoriyhdistys ei neuvottele palkoista työnantajaliiton kanssa, vaan kannustaa jäseniään neuvottelemaan palkoista paikallisesti itse kykyjensä mukaan. Yhdistyksen jäsenet ovat kuitenkin apteekkialalla oikeutettuja saamaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Muihin kuin apteekkitehtäviin ei ole olemassa taulukkopalkkoja, vaan palkat neuvotellaan itse.

Yhdistyksen toimistosta voi tiedustella suosituspalkkoja eri tehtävistä sekä opiskelijoiden palkoista. Toimistolta saa työ- ja työehtosopimuksiin sekä mahdollisiin ristiriitatilanteisiin liittyviä neuvoja. Yhdistyksen jäsenet ovat oikeutettuja myös ilmaiseen asianajajapalveluun työsuhdeasioihin liittyvissä tapauksissa.

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen monia rahanarvoisia jäsenetuja.

Tietoa uudeksi jäseneksi liittymisestä ja sähköinen liittymislomake löytyvät Liity jäseneksi -sivulta.


 

päivitetty 5.1.2023/mh