Blogit edustavat kirjoittajansa näkemyksiä eivätkä näin ollen kuvaa yhdistyksen virallista kantaa.

Muutosten aallokossa

ASTUN UUTEEN tehtävääni Proviisoriyhdistyksen puheenjohtajana aikana, jolloin toimintaympäristömme on keskellä suuria muutoksia. Yhtäällä valtio leikkaa menojaan rajusti, mikä vaikuttaa välittömästi yliopistojen henkilökunta- ja palvelurakenteeseen. Toisaalla vaaditaan yhä kovaäänisemmin norminpurkua, minkä seurauksena kauppojen aukioloaikoja onkin jo muutettu. Lääketeollisuudessa fuusiot jatkuvat. Sote-uudistuksen synnytyksen pitkittyminen herättää huolta, onko uudesta tulokkaasta lopulta eläjäksi.

HELSINGIN YLIOPISTON organisaatiomuutos koskee lähinnä hallinto- ja tukihenkilöstöä, mutta jonkin verran henkilöstöleikkaukset vähentävät myös opetus- ja tutkimustehtävissä työskentelevien määrää. Kaikkiaan noin 12 prosenttia koko henkilökunnasta saa lähtöpassit joko irtisanomisen, määräaikaisen työsuhteen loppumisen tai eläkkeelle siirtymisen muodossa. Hallinto- ja muut tutkimuksen ja opetuksen tukipalvelut järjestetään uudenlaisiksi palveluyksiköiksi, joiden vastuulla on aiempaa suurempi määrä asiakkaita. Vaikka opetus- ja tutkimushenkilöstön määrä säilyy lähes muuttumattomana, leikkauksilla on väistämättä vaikutusta myös opetukseen ja tutkimukseen.

ESIMERKIKSI OPETTAJIEN tulee jatkossa hoitaa entistä enemmän sellaisia opetuksen hallinnointi- ja suunnittelutehtäviä, joista on aiemmin huolehtinut tiedekunnan kanslia. Tutkimuspuolella aikaa tulee kulumaan rutiinilaboratoriotehtäviin, kun laboranttien vähenevä työpanos jaetaan uudelleen eri yksiköiden kesken. Tämä aika on pois siitä työn ydinaineksesta, johon korkeasti koulutettu henkilökunta ainoana pystyy, eli opetuksen sisällön valmistelusta ja kurssien kehittämisestä sekä ajattelua vaativasta tutkimustyöstä. Valitettavasti on ennustettavissa, että leikkaukset tätä kautta tulevat vaikuttamaan opetustarjontaan ja korkealaatuisen tutkimuksen määrään. Valmistuneiden tutkintojen sekä tieteellisten julkaisujen määrän vähenemisen kautta muutokset heikentävät rahoitustilannetta edelleen.

ORGANISAATIOMUUTOS ON muutakin kuin henkilöstöleikkauksia ja uudelleen järjesteltyä palveluntuotantoa. Myös tiedekuntarakennetta uudistetaan pienten yksiköiden itsenäisyyden kustannuksella. Farmasian tiedekunnan professorit ovat ilmaisseet tahtonaan, että tiedekunta säilyisi itsenäisenä. Näillä näkymin itsenäisyyttä jatkuu vuoteen 2018, mutta mitä tapahtuu sen jälkeen? Mihin suuntaan Helsingin farmasiaa viedään? Alana haluamme profiloitua kiinteäksi osaksi terveydenhuoltoa apteekki- ja sairaala-apteekkitoiminnan sekä sote-uudistuksen myötä mahdollisesti aukeavien uusien tehtävämahdollisuuksien kautta. Tukeeko koulutuksemme tulevaisuus tätä tehtävää?

APTEEKKILUVAT HERÄTTÄVÄT aika ajoin suuria tunteita samoin kuin taksilupajärjestelmä ja Alkon monopolikin. Viime aikoina järjestelmän uusimisvaatimuksia on tuntunut nousevan julkisuuteen aiempaa tiheämmin. Vaikka apteekkilupajärjestelmässä lienee varaa myös keventämiseen ja uudistamiseen, se puolustaa kuitenkin paikkaansa lääkkeiden turvallisen ja kattavan saatavuuden varmistajana. Apteekit ovat monilla pienillä paikkakunnilla terveydenhuollon ainoa toimiva osa. Ne ovat tämän tehtävän kautta löytämässä aivan uudenlaisia palvelukonsepteja, jotka ovat hyvässä sopusoinnussa ammattiapteekin ydintoimintojen kanssa.

JATKUVANA HAASTEENA tuntuu olevan se, kuinka viestiä apteekin terveydenhuollon roolista niille, jotka kyllä lukevat verotilastoja, mutta eivät käytä hyväkseen lääkeneuvontapalveluita. Jokainen apteekkilainen voi myös omalta osaltaan tukea ammattiapteekin asemaa käyttämällä työssään aktiivisesti ja monipuolisesti hyväkseen koulutuksensa antamia tietoja ja taitoja sekä pitämällä ammattitaitoaan jatkuvasti yllä.

MUUTOKSET OVAT paitsi haaste myös mahdollisuus ja niukkenevat resurssit ohjaavat usein kekseliäisyyteen. Suhtaudun siis alamme ja maamme tulevaisuuteen kuitenkin toiveikkaasti. Tärkeintä olisi luoda sellainen ilmapiiri, jossa on lupa olla luova ja yritteliäs ja uskon, että ammattikunnastamme näitä ominaisuuksia löytyy!

 

Anne Tammimäki
puheenjohtaja
Suomen Proviisoriyhdistys

Käyttäjän Anne Tammimäki kuva
-
Anne Tammimäki