Blogit edustavat kirjoittajansa näkemyksiä eivätkä näin ollen kuvaa yhdistyksen virallista kantaa.

Lääkitys- ja lääketurvallisuus on taattava

Syksy on saapunut ja haasteita riittää. Kesällä Fimea antoi STM:lle esitykset lääkelain ja lääketaksan muutoksista. Muutosesityksiä voi pitää pääosin hyvinä ja suurin osa niistä perustuukin 2010–2011 toimineen apteekkitoiminnan kehittämistyöryhmän ehdotuksiin. Kehittämistyöryhmässä olivat mukana alan toimijat. Nyt on kilpailuvirasto yksin, alan toimijoita kuulematta, antanut selvityksessään ehdotuksen apteekkien toiminnan radikaalista muuttamisesta. Kilpailuviraston tulisi keskittyä todellisiin kilpailullisiin ongelmiin, kuten päivittäistavarakaupan keskittymiseen eikä sen etujen ajamiseen.

Kilpailuviraston selvitys on tehty tarkastelemalla apteekkitoimintaa pelkkänä lääkelogistisena toimintana ottamatta huomioon apteekkitoiminnan vaikuttavuutta koko terveydenhuollon ketjulle muun muassa kustannusten hillitsijänä. Lääkitysturvallisuuden ja lääketurvallisuuden merkitystä selvityksessä ei ole ymmärretty. Selvityksessä kysytään, onko proviisorin koulutuksella merkitystä lääketurvallisuuden säilyttämiseksi. Kysymykseen ei vastata, vaan moititaan proviisorin tutkintoa siitä, että siihen ei sisälly riittävästi liiketaloudellista koulutusta. Selvityksessä annetaan suorastaan se kuva, että liiketaloudellisella osaamisella taataan lääketurvallisuus. Asia tulee kääntää niin, että onko mitään muuta tutkintoa kuin proviisorin tutkinto, jossa olisi sekä lääketurvallisuus-, lääkitysturvallisuus- että liikkeenjohdollista koulutusta.

Tärkeintä lääkehuollossa on kuitenkin potilasturvallisuus, johon kuuluu puolueeton ja luotettava lääkeneuvonta. Proviisorilla on terveydenhuollon ammattihenkilönä ammattieettiset ja laissa kirjatut velvoitteet asiakkaita kohtaan. Niitä voidaan oikeutetusti pitää vastavoimana liiketaloudellisen voiton maksimoinnille. Potilasturvallisuutta ei voida taata, ellei vastuuhenkilö/omistaja ymmärrä lääke- ja lääkitysturvallisuuden merkitystä koko apteekkitoiminnassa. Ymmärrys saadaan koulutuksen ja käytännön kokemuksen kautta.

Kilpailuviraston selvitykseen voimme vastata tekemällä itse kukin proviisorin tutkintoa, ammattitaitoa ja työtä tunnetuksi omassa toimintaympäristössämme.

Antti Hyytiäinen, puheenjohtaja
Suomen Proviisoriyhdistys

 

Käyttäjän Antti Hyytiäinen kuva
-
Antti Hyytiäinen