Blogit edustavat kirjoittajansa näkemyksiä eivätkä näin ollen kuvaa yhdistyksen virallista kantaa.

Ponnistelemme proviisorien rajatun reseptinuusimisoikeuden puolesta

Suomen Proviisoriyhdistys on tehnyt pitkäjänteistä selvitystyötä proviisorien reseptinuusimisoikeuden mahdollisuudesta vuodesta 2008 alkaen. Tänä syksynä Suomen Proviisoriyhdistys jätti aloitteen proviisorien rajatusta reseptinuusimisoikeudesta sosiaali- ja terveysministeriölle. Sidosryhmiltä on pyydetty aloitteesta kommentteja vuoden 2012 loppuun mennessä. Pidän tätä yhdistyksen tärkeimpänä omana aloitteena puheenjohtajakaudellani.

Proviisorien rajatulla reseptinuusimisoikeudella olisi yhteiskunnallisesti merkittäviä vaikutuksia. Se turvaisi potilaiden lääkehoidon jatkuvuutta, vähentäisi muun terveydenhuollon kuormitusta ja säästäisi terveydenhuollon kokonaiskustannuksia. Aihetta on tutkittu viime vuosina Suomessa muun muassa pro gradu -tutkielmassa ja PD-työssä.

Aloite on myös apteekkien palvelutoiminnan kehittämisen kannalta tärkeä. Se mahdollistaa käytännössä apteekin integroitumisen osaksi muuta terveydenhuoltoa. Uusimisoikeudella voidaan hyödyntää proviisorien laaja-alaista ammatillista osaamista ja potentiaalia osana moniammatillista yhteistyötä.

Kyselytutkimusten mukaan yli 80 prosenttia proviisoreista on valmis työnkuvansa laajentamiseen reseptinuusimisoikeuden kautta ja jopa 90 prosenttia apteekkien asiakkaista suhtautuu myönteisesti proviisorien reseptinuusimisoikeuteen. Proviisorien rajattu reseptinuusimisoikeus on toteutettavissa kohtuullisella täydennyskoulutuksella. Meillä proviisoreilla on vahva motivaatio ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja osaamisemme kokonaisvaltaiseen käyttöön. Ihmettelen, jos joku alan toimijoista ei näe tätä aloitetta järkeväksi kehittymissuunnaksi proviisoreille.

Nyt on aika yhdistää voimat ja käynnistää keskustelu muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Proviisoriyhdistys haluaa olla kehittämässä ja uudistamassa proviisorin professiota yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Tervetuloa kaikki proviisorit ottamaan osaa yhdistyksemme toimintaan. Mitä enemmän meitä on puhaltamassa samaan hiileen, sitä vahvempia olemme ja sitä paremmat edellytykset meillä on kehittää professiotamme.

ANTTI HYYTIÄINEN, puheenjohtaja
Suomen Proviisoriyhdistys

Käyttäjän Antti Hyytiäinen kuva
-
Antti Hyytiäinen