Blogit edustavat kirjoittajansa näkemyksiä eivätkä näin ollen kuvaa yhdistyksen virallista kantaa.

Proviisorien hyödyntämätön potentiaali tehokkaaseen käyttöön

Kulunut vuosi on ollut proviisoreiden kannalta jo nyt varsin mielenkiintoinen, ja näyttää siltä, että se myös jatkuu sellaisena. Vireillä olleet Lääkelain muutosehdotukset ovat uudelleen lausuntokierroksella ja tulevat näillä näkymin jossain muodossa voimaan ensi vuoden alussa. Tällä hallituskaudella tuskin nähdään enää muita tätä suurempia lääkealaa koskevia mullistuksia.

Nähtäväksi jää, miten paljon valmisteilla oleva sosiaali- ja terveysministeriön Lääkepolitiikka 2020 -linjaukset vaikuttavat tulevien hallitusten harjoittamaan lääkepolitiikkaan. Toivottavasti merkittävästi, mikäli nyt tehtävässä työssä saadaan aikaiseksi innovatiivinen, nykytekniikan ja esimerkiksi proviisorien käyttämättömän potentiaalin huomioon ottava, tasa-arvoisen ja turvallisen lääkehuollon ja lääkkeiden saatavuuden varmistava strategia.

Tällä viikolla koettiin myös varsin positiivinen ulostulo Fimean taholta. Maanantaina järjestetyssä apteekkilupien jakoperusteita käsitelleessä avoimessa tilaisuudessa käytiin keskustelua varsin hyvässä hengessä siitä, millä perusteella lupia myönnetään. Täytyy toivoa, että tulevaisuudessa prosessi kehittyisi siihen suuntaan, että hakijat testattaisiin myös jollain muulla tavalla, eikä pelkästään tekemällä ansioluetteloon perustuvia arvioita.

Toisaalta toivoa sopii, että Fimea voi tulevaisuudessa jakaa apteekkilupia myöntäessään muutakin kuin kurjuutta. Olisiko nyt ministeriössä korkea aika ryhtyä miettimään sitä, voisiko lääketaksaa apteekkien osalta muokata sellaiseen suuntaan, että apteekin saama korvaus perustuisi pääasiassa palveluun eikä myytävän tuotteen hintaan? Apteekin lisäarvo tuotteelle syntyy farmaseuttisen palvelun eikä pelkän tuotteen jakelun kautta.

Haluan näin lopuksi toivottaa sinut vielä lämpimästi tervetulleeksi Suomen Proviisoriyhdistyksen uudistuneille nettisivuille. Yhdistyksen toimisto on yhdessä suunnittelutyöhön osallistuneiden hallituksen jäsenten kanssa tehnyt hyvää työtä. Siitä kuuluu heille suuri kiitos! Uusien nettisivujen tarve oli ilmeinen. Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten vuoksi meillä on tarve reaaliaikaisempaan ja täsmällisempään viestintään. Tulemme myös viestimään jatkossa säännöllisesti tämän blogin kautta. 

 

Kirjoittaja on Suomen Proviisoriyhdistyksen puheenjohtaja.

 

Käyttäjän Antti Vaara kuva
-
Antti Vaara