Blogit edustavat kirjoittajansa näkemyksiä eivätkä näin ollen kuvaa yhdistyksen virallista kantaa.

Vuosi pakettiin

Joulu on jo ovella, ja vuosi lähenee loppuaan. On välitilinpäätöksen aika. Proviisoriyhdistys ja Farmasialiitto käynnistivät kesällä selvitysmies Jarmo Nurmion johdolla yhteisen projektin, jonka tavoitteena oli viimein saada aikaiseksi konkreettinen uudelleenjärjestäytymismalli, johon molemmat osapuolet olisivat olleet valmiita sitoutumaan.

Proviisorijärjestöt olivat jo aikaisemmin laatineet neuvottelujen pohjaksi ehdotuksen heitä tyydyttävästä mallista, jota myös aikaisemmin tehdyn proviisoreille osoitetun kyselyn perusteella kannatettiin.  

Myös näitä viimeisimpiä neuvotteluja käytiin mielestäni hyvässä ja rakentavassa hengessä. Loppujen lopuksi emme kuitenkaan pystyneet rakentamaan mallia, joka sellaisenaan olisi ollut toteuttamiskelpoinen. Osapuolien reunaehdot olivat joissain asioissa vielä liian kaukana toisistaan. Proviisoriyhdistyksen hallitus katsoi, että monista muista asioista voimme joustaa, mutta meille on keskeistä, että malli tarjoaa uskottavan mahdollisuuden proviisorien itsenäiselle ammatilliselle edunvalvonnalle. Se edellyttää muun muassa, että proviisorijärjestöllä on käytettävissä omaa, tähän tehtävään palkattua henkilökuntaa.

Vaikka neuvottelut eivät tällä erää johtaneet toivottuun lopputulokseen, ei paluuta entiseen enää ole. Tavoitteena on, että jatkamme yhteistyön tiellä. Neuvotteluissa syntyi myös niin sanottu ”perälautamalli”. Tämän mallin mukaisesti järjestöt ryhtyvät rakentamaan yhteisiä pelisääntöjä ja työkaluja järjestöjen väliselle yhteistyölle. Hyvää keskusteluyhteyttä ei tule katkaista. Uskon, että vielä jonain päivänä myös uudelleenjärjestäytyminen toteutuu.

Proviisoriyhdistys valitsi syyskokouksessa uuden hallituksen ja puheenjohtajan vuodelle 2012. Itse en enää asettunut ehdolle kolmannelle puheenjohtajakaudelle. Yhdistyksen hallitustoiminnasta ja sen tiimoilta kohtaamistani ihmisistä jää itselleni hyvät muistot. Kollegoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa tehty työ on ollut palkitsevaa ja mielekästä.

Syyskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Antti Hyytiäinen. Yhdistys sai mielestäni erittäin hyvän ja osaavan puheenjohtajan ja hallituksen. Hallitus on toimiva yhdistelmä kokemusta, näkemystä ja tuoreita ideoita. Tästä on hyvä jatkaa.

Rauhallista joulun odotusta ja onnellista ja menestyksekästä vuotta 2012!

Antti Vaara
väistyvä puheenjohtaja
                
 

Käyttäjän Antti Vaara kuva
-
Antti Vaara