Blogit edustavat kirjoittajansa näkemyksiä eivätkä näin ollen kuvaa yhdistyksen virallista kantaa.

Amsterdam kutsuu proviisoria

Farmasian maailmanjärjestö FIP markkinoi 100-vuotiskongressia ilmaisulla ”once-in-a-lifetime”. Kannattaisiko proviisorin siis nyt jos milloin lähteä kongressiin? Paitsi edellä esitetty ilmaisu kongressin ainutkertaisuudesta, on myös tämän vuoden ohjelman sisältö lupaava.

Erityistä on, että FIP:n 100-vuotiskongressin yhteydessä Alankomaiden terveysministeriö isännöi ministerikokousta, jonka aiheena on ”The benefits of responsible use of medicines. Setting policies for better and cost effective healthcare”. FIP:n koolle kutsumat yhteistyökumppaneiden pyöreän pöydän keskustelut täydentävät kokousta.

Amsterdamissa hyväksytään koko proviisorien ammattikunnan mission kannalta keskeinen Centennial Declaration. Julistuksessa painotetaan sitä, kuinka lääkkeiden vastuullinen käyttö, lääkekehitys ja lääkkeiden jakelu voivat toimia globaalin terveyden edistämiseksi. Julistus painottuu Maailman Terveysjärjestön (WHO) linjauksiin.

Proviisoriyhdistys on yksi FIP:n jäsenjärjestöistä, ja sillä on äänestysoikeus FIP:n toiminnasta päättävässä neuvostossa. Proviisoriyhdistys onkin osallistunut aktiivisesti FIP-kongresseihin ja järjestänyt kongresseissa myös sosiaalista ohjelmaa kollegoille.

Yhdistys on samalla seurannut aktiivisesti alan kehittymistä ulkomailla. Tavoitteena on ollut tuoda kotimaiseenkin keskusteluun eri maiden lääkehuollon mallien hyviä ja huonoja puolia. Tällä asialla pieni yhdistyksemme on ollut suhteellisen aktiivinen myös koulutustilaisuuksia järjestäessään: yhdistyksen järjestämissä koulutustilaisuuksissa, kuten Proviisoripäivällä ja Talousseminaarissa on luennoinut ajankohtaisista asioista korkean tason asiantuntijoita muun muasta Ruotsista, Tanskasta ja Isosta-Britanniasta. Proviisoriyhdistys on tuonut esille Suomessa esimerkiksi proviisorien rajoitettua reseptinuusimismallia.

Kokemukseni perusteella FIP-kongressit ovat olleet ammatillisesti hyvin antoisia tapahtumia. Kongressien ohjelmat ovat tarjonneet erinomaisia läpileikkauksia merkittävimmistä lääkehuoltoa käsittelevistä aiheista. Kongressista on hyötyä niin lääkealan kokonaiskuvan hahmottamisessa kuin yksittäisten asioiden yksityiskohtien syvällisemmässä päivityksessä osallistujan omien kiinnostusten mukaisesti. Myös sosiaaliset iltatilaisuudet ovat kongressiviikon arvokasta antia. Niissä on ollut mahdollista tutustua uusiin proviisorikollegoihin, keskustella alamme ilmiöistä ja vaihtaa mielipiteitä. Posterinäyttely tarjoaa tilaisuuden esitellä kotimaisia tutkimustuloksia. Näyttelyyn tutustuminen taas on oivallinen tapa saada nopeasti käsitys siitä, mitä eri puolilla maailmaa on meneillään.

Juhlavuoden kunniaksi 72. kongressi on päätetty järjestää FIP:n perustamismaassa, Alankomaissa. Amsterdamin kongressiin odotetaan kävijäennätystä, 5 000 osallistujaa. Aiotko sinäkin osallistua?

Käyttäjän Ville Mäkinen kuva
-
Ville Mäkinen