Blogit edustavat kirjoittajansa näkemyksiä eivätkä näin ollen kuvaa yhdistyksen virallista kantaa.

Verkosto, johon kannattaa kuulua

Alallamme on ollut kuluvana vuonna käynnissä hankkeita, joihin Proviisoriyhdistys on osallistunut aktiivisesti. Näitä alan kehitystä eteenpäin vieviä ryhmiä ovat olleet esimerkiksi Lääkepolitiikka 2020 -seurantaryhmä, apteekkitoiminnan kehittämistä pohtiva työryhmä, Fimean lääkeinformaatiostrategian valmisteluprosessi sekä uudistamistyö Fimean määräysten parissa.

Vaikka lääkealan yhteistä tahtotilaa onkin viitoitettu viime vuosien aikana näkyvästi, tuntuu silti epävarmuutta olevan ilmassa. Omalla ammattikunnallamme on paljon annettavaa yhteiskunnassamme. Kuitenkin moni proviisori tai proviisoriopiskelija miettii, kuinka suunnitella oma uransa tämän hetkisillä pelisäännöillä parhain päin. Kannattaako uralla edetä kärsivällisesti odottaen ja varmasti cv:tä kartuttaen vai rohkenisiko tehdä irtiottoja? Oman ammattitaidon kehittäminen tuskin koskaan menee hukkaan, ja mahdollisuuksia on monia. Olisiko syytä käydä välillä ulkomailla ja ehkä tuoda Suomeen uusia alaa työllistäviä toimintamahdollisuuksia tai ideoita lääkealamme kehitykseen? Kenties lähteä töihin maalaisapteekkiin tai harvaan asutulle alueelle laajentamaan perspektiiviä?

Kannattaako lähteä yrittäjäksi haastamaan muita lääkealan toimijoita tai kehittämään jotain aivan uutta? Vai luotammeko perinteisten tehtäviemme ja työpaikkojemme pysyvyyteen apteekeissa, sairaala-apteekeissa sekä lääketeollisuudessa ja lääketukkukaupassa sekä lääkehuollon johto- ja suunnittelutehtävissä ja vaativammissa ammattitehtävissä sekä yliopistoissa?

Proviisorin tutkinto on edellytys apteekkilupaa haettaessa. Toisaalta, kuten tiedämme, ensimmäisen apteekkilupansa saadakseen olisi kerrytettävä vuosien työura proviisorin tehtävissä. Apteekkilupa ei kuitenkaan ole aivan huono tavoite. Valmistumisen ja apteekkarin uran väliin voi parhaimmillaan mahtua monipuolisen ammatillisen kehittymisen kaari, vaikkei itse apteekkilupaa sitten lopulta haluaisikaan. Kartuttamalla omaa ammattitaitoamme kartutamme henkistä pääomaamme ja osaltamme vahvistamme ammattikuntamme asemaa yhteiskunnassa.

Yhdistys tarjoaa proviisoreille verkoston, johon kannattaa kuulua. Jäsenyydelläsi voit turvata edunvalvontamme tulevaisuutta, ja kuulumalla yhteen voimme kompensoida proviisorien pienehköä määrää. Lisäksi suuremmilla resursseilla voimme varmistaa yhdessä laadukkaampia ja monipuolisempia, erityisesti proviisoreille kohdennettuja jäsenpalveluja. Tarjoamme proviisoreille koulutusta ja työkaluja uran varrella ammattitaidon kehittämiseen. Jäseninä vahvistamme ammatti-identiteettiämme ja lujitamme yhteistyösuhteitamme ja näin muodostamme positiivisella tavalla painetta vaikuttaaksemme alamme kehitykseen kollektiivisten arvojemme mukaisesti.

Yhdistyksessä me odotamme paljon tulevilta lääkealaa kehittäviltä työryhmiltä ja lainsäädäntöhankkeilta. Osallistuminen työryhmien toimintaan on osaltaan antanut positiivista uskoa alan kehitykseen.

Rauhallista Joulua ja Menestyksekästä Uutta Vuotta!

 

Käyttäjän Ville Mäkinen kuva
-
Ville Mäkinen