Apteekkariksi ProMentee -ohjelma (vanha sivu)

Tämän sivun osoite on vanhentunut eikä sivua enää päivitetä. Uusi osoite on https://www.proviisoriyhdistys.net/apteekkariksi-promentee-ohjelma ja sinut ohjataan sinne automaattisesti viiden sekunnin kuluttua.

(ProMentor oli Proviisoriyhdistyksen mentorointiohjelman alkuperäinen nimi.)

 

Mitä?

Apteekkariksi ProMentee-ohjelma on tarkoitettu apteekkariksi aikoville tai hiljattain oman apteekkitoiminnan aloittaneille.

 

Mentorointiohjelman tavoitteena on jakaa osaamista ja ajatuksia kollegoiden kesken sekä edistää laadukasta ammattiapteekkitoimintaa nyt ja tulevaisuudessa. Tämän lisäksi ohjelman avulla edistetään proviisorien ammattiylpeyttä, kollegiaalisuutta ja verkostoitumista.

Ohjelmassa mentoreina toimivat kokeneet apteekkarit, jotka haluavat jakaa kokemustaan ja samalla kehittää omia vuorovaikutus- ja mentorointitaitojaan. Apteekkariksi ProMentee-ohjelman mentoroitavina ovat puolestaan apteekkarin uraa tavoittelevat proviisorit ja apteekkarin uransa hiljattain aloittaneet apteekkarit.

 

Apteekkariksi ProMentee -ohjelma on Apteekkariliiton ja Proviisoriyhdistyksen yhteinen ProMentee-ohjelma.

Kenelle?

Kaikki yhdistyksen proviisorijäsenet sekä kannattajajäsenapteekkarit voivat hakea mentoroitavaksi Apteekkariksi ProMentee-ohjelmaan.

Miten?

Mentorointi toteutetaan parimentorointina. Ohjelman aikana osallistujille järjestetään kaksi-kolme yhteistä seminaaria joiden tarkoituksena on tukea mentorointipareja ja antaa työkaluja mentoroinnin toteuttamiseen. Parin apuna toimii myös ohjelmaa varten tuotettu ProMentee-mentorointiopas. Ohjelman pääpaino on mentorin ja mentoroitavan kahdenkeskisissä luottamuksellisissa tapaamisissa ja keskusteluissa. Mentorointiparin välisiä tapaamisia suositellaan pidettävän ohjelman aikana noin kerran kuukaudessa. Näiden tapaamisten ajankohdasta, paikasta ja sisällöstä parit vastaavat itse.  Mikäli mentori ja mentoroitava asuvat kaukana toisistaan, voidaan osa tapaamisista toteuttaa ns. etämentorointina.

Milloin?

Päivitämme tähän seuraavan ohjelman ajankohdan kun se on tiedossa. Voit myös tiedustella seuraavan ohjelman ajankohtaa sähköpostitse: promentee(a)proviisoriyhdistys.net

 

Lue lisää mentorointikokemuksista toteutuneen ohjelman sivulta: Apteekkariksi ProMentee 2016-2017

 

Kuva: Jonna Korkeaviita

Päivitetty 18.8.2021 ev