Työttömyysturva

 

Työttömyyden ajalta voi saada työttömyysturvaa joko Kelasta (peruspäiväraha/työmarkkinatuki) tai työttömyyskassasta (ansiosidonnainen päiväraha).

Ollakseen oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan työntekijän tulee kuulua työttömyyskassaan. Ansiosidonnainen päiväraha on sidottu työansioihin ja on useimmiten suurempi kuin Kelan maksama peruspäiväraha ja työmarkkinatuki. Palkansaajien työttömyyskassaan (KOKO-kassa) voit kuulua helposti Proviisoriyhdistyksen kautta.

 

Kassaan voit liittyä tai nykyisen kassan voit vaihtaa täyttämällä sähköisen liittymis- / muutoslomakkeen

 

Yhdistyksen työttömyyskassaan kuuluvat jäsenet on vakuutettu KOKO-kassassa

Jäsenenä voit olla ainoastaan yhdessä työttömyyskassassa kerrallaan. Edellisen palkansaajakassan jäsenenä hankitut työskentely- ja vakuutuskauden säilyvät, jos siirryt kassasta Proviisoriyhdistyksen kautta KOKO-kassaan kuukauden kuluessa. Yhdistyksen toimisto hoitaa liittymisesi puolestasi.

Kassaan voi liittyä ja kassaa voi vaihtaa pääsääntöisesti vain palkkatyön aikana, ei kuitenkaan palkattoman jakson aikana.

Päätoiminen yrittäjyys voi estää KOKO-kassaan liittymisen ja ansiopäivärahan saannin. Lue lisää KOKO-kassan verkkosivuilta.

 

Myös proviisoriopiskelijat voivat liittyä työttömyyskassaan. Opiskelijajäsenet voivat kerätä jo opiskeluaikana työssäoloehdon edellyttämää työjaksoa. Kassaan voi liittyä, kun aloittaa työsuhteisen harjoittelun tai kesätyön.

 

Ansiopäivärahaan on muiden edellytysten täyttyessä oikeus työttömyyskassan jäsenellä, joka on ollut vakuutettuna vähintään 26 työttömyyttä edeltävää viikkoa ja on tänä aikana täyttänyt työssäoloehdon. 

Huom! Lakimuutoksen myötä ansiosidonnaisen työskentelyedellytyksen pituus kaksinkertaistuu syyskuussa 2024. Työssäoloehto muuttuu samalla tuloperusteiseksi eli se euroistetaan. Lue lisää työttömyysturvan muutoksista vuonna 2024 KOKO-kassan verkkosivulta.

Työ voidaan ottaa huomioon työssäoloehdossa, jos:

  • työaika on vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa (poikkeuksena opettajat ja jaksotyö)
  • työtä tehdään työsuhteessa
  • työ on vakuutuksenalaista (palkasta maksetaan verot, työttömyys- ja sosiaalivakuutusmaksut)
  • kokoaikatyön palkka on vähintään TES:n mukainen tai 1 399 € (v. 2024).

Työssäoloehto täyttyy jäsenyysaikana tehdystä vähintään 26 kalenteriviikon palkkatyöstä 28 kuukauden tarkastelujakson sisällä. Tarkastelujakson laskeminen alkaa siitä päivästä taaksepäin, kun olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon.

Tarkastelujaksoa voidaan pidentää, jos henkilö on hyväksyttävästä syystä estynyt olemaan työmarkkinoiden käytettävissä (esim. päätoiminen opiskelu, lapsen saaminen). Hyväksyttävän syyn tulee olla henkilökohtainen. Tarkastelujaksoa pidennetään enintään seitsemän vuotta.

Tarkista ajantasaiset tiedot ansiopäivärahan ehdoista löydät KOKO-kassan verkkosivuilta.

 

Jos jäät työttömäksi:

1) Seuraa KOKO-kassan ohjetta

2) Ilmoita olosuhdemuutoksesta, jotta saamme mm. jäsenmaksun ajan tasalle.