ProMentee-ohjelma

Mitä?

ProMentee-ohjelma on ProMentee-mentorointiohjelmien ns. yleisohjelma. Ohjelmaan osallistuu mentoreita ja mentoroitavia monipuolisesti kaikilta alan sektoreilta. ProMentee-ohjelman avulla pyritään edistämään proviisorien yhtenäisyyttä, ammattiylpeyttä ja kollegiaalisuutta. Ensimmäinen ProMentee-ohjelma järjestettiin vuonna 2013.

 

Kenelle?

Kaikki yhdistyksen proviisorijäsenet ja pian valmistuvat proviisoriopiskelijat sekä kannattajajäsenapteekkarit voivat hakea mentoroitavaksi ProMentee-ohjelmaan.

 

Miten?

Mentorointi toteutetaan parimentorointina. Ohjelman aikana osallistujille järjestetään kolme yhteistä seminaaria, joiden tarkoituksena on tukea mentorointipareja ja antaa työkaluja mentoroinnin toteuttamiseen. Parin apuna toimii myös ohjelmaa varten tuotettu ProMentee-mentorointiopas. Ohjelman pääpaino on mentorin ja mentoroitavan kahdenkeskisissä luottamuksellisissa tapaamisissa ja keskusteluissa. Mentorointiparin välisiä tapaamisia suositellaan pidettävän ohjelman aikana noin kerran kuukaudessa. Näiden tapaamisten ajankohdasta, paikasta ja sisällöstä parit vastaavat itse. Mikäli mentori ja mentoroitava asuvat kaukana toisistaan, voidaan osa tapaamisista toteuttaa ns. etämentorointina.

 

Milloin?

Viimeisin ProMentee-ohjelma alkoi syksyllä 2020. Lisätietoa ohjelmasta

Lue lisää mentorointikokemuksista toteutuneiden ohjelmien sivuilta:

ProMentee 2020-2021, ProMentee 2017-2018, ProMentee 2015 ja ProMentee 2013-2014