Opiskelijan ProMentee -ohjelma

Mitä?

Opiskelijan ProMentee on Suomen Proviisoriyhdistyksen opiskelijajäsenille suunnattu ryhmämentorointiohjelma. Mentorointiohjelman ensisijaisena tavoitteena on tukea opiskelijoita opinnoissa, urapolulle valmistautumisessa ja välittää alan eri sektoreiden kokemuksellista hiljaista tietoa. Tämän lisäksi ohjelman avulla edistetään proviisoriopiskelijoiden ammatillista kasvua, kollegiaalisuutta ja verkostoitumista. Ensimmäinen Opiskelijan ProMentee -ohjelma järjestettiin Helsingissä keväällä 2016 Helsingin yliopiston opiskelijoille.

Kenelle?

Opiskelijan ProMentee -ohjelmaan voi hakea kaikki Proviisoriyhdistyksen proviisoriopiskelijajäsenet.

Miten?

Opiskelijan ProMentee -ohjelma toteutetaan ryhmämentorointina. Ryhmämentorointi poikkeaa parimentoroinnista siinä, että yksi mentori mentoroi useampaa opiskelijaa. Mentoroitavat saavat tukea mentorin lisäksi muilta ryhmän jäseniltä. Ryhmässä luodaan mentoroinnille yhteiset tavoitteet ja pelisäännöt, joihin kaikki sitoutuvat. Päävastuu mentoroinnin tavoitteiden asettamisesta ja niihin pyrkimisessä on mentoroitavilla, jotka ovat mentorointisuhteen aktiivinen osapuoli. Opiskelijan ProMentee -ohjelma kestää noin kolme kuukautta ja ohjelma koostuu kahdesta seminaarista sekä mentorointiryhmien omista tapaamisista.

Milloin?

Viimeisin Opiskelijan ProMentee -ohjelma järjestettiin keväällä 2022 Kuopiossa. Tiedotamme seuraavasta ohjelmasta somessa ja nettisivuillamme.

Mukana oli neljä kokenutta proviisoria eri työskentelysektoreilta tai tehtävistä. Mentorien esittelyt löydät esittelysivulta.

Tutustu myös Opiskelijan ProMentee -ohjelman sivuun.

Lue aikaisemmin järjestettyihin mentorointeihin osallistuneiden kokemuksia Opiskelijan ProMentee -ohjelmien sivuilta: 
Opiskelijan ProMentee Helsinki 2019Opiskelijan ProMentee Kuopio 2017 ja Opiskelijan ProMentee Helsinki 2016

 

 

Päivitetty 8.10.2021/TAK