Urawebinaarit

Uusi koulutussarja keskittyy proviisorin tehtäviin 

Urawebinaarit -koulutussarja esittelee proviisorin tehtäviä proviisoriopiskelijoille sekä urapolun vaihtoa harkitseville tai aiheesta muuten kiinnostuneille proviisoreille. Esittelijöinä toimivat eri alojen osaajat, jotka kertovat omasta työstään, työtehtävistään ja tehtävään vaaditusta osaamisesta sekä antavat esimerkin omalla urapolullaan. Koulutussarja antaa käsityksen proviisorien eri työtehtävistä ja niiden vaatimuksista hyvine ja huonoine puolineen.

 

Kattavasti tietoa

Sarjassa käydään läpi laaja kirjo lääketeollisuuden ja apteekin eri tehtäviä. Sarjassa tutustutaan proviisorin työhön esimerkiksi seuraavien lääkekehitysvaiheiden parissa: tuotekehitys, tuotteen laatu, kliiniset lääketutkimukset, hinta- ja korvattavuus, myyntiluvat, lääketurvatoiminta, myynti ja markkinointi sekä markkinoinnin valvonta. Lisäksi tutustutaan mm. tieteellisen asiantuntijan (medical), tuotepäällikön (portfolio) sekä vastuunalaisen johtajan tehtäviin.

 

Proviisoriyhdistyksen jäsenille

Koulutussarja taltioidaan jäsenintra OmaProhon maksutta jäsenten nähtäville. 

Taltioinnit tehdään koulutusilloissa, joista kussakin käydään läpi 2-3 toimenkuvaa.

 

Illat ja aikataulu

24.9.2020 aiheena tuotekehitys, Qualified Person tehtävä ja kliiniset lääketutkimukset 

17.11.2020 aiheena hinta ja korvattavuus, myyntilupatyö sekä vastuunalaisen johtajan työ

10.12.2020 tohtoriedition aiheena lääketurva, tutkimus ja lääketieteellisen asiantuntijan työ

4.2.2021 aiheena myynti ja markkinointi, markkinoinnin valvonta ja tuotevalikoiman hallinta