Urawebinaarit

Koulutussarja keskittyy proviisorin tehtäviin 

Urawebinaarit-koulutussarja esittelee proviisorin tehtäviä proviisoriopiskelijoille sekä urapolun vaihtoa harkitseville tai aiheesta muuten kiinnostuneille proviisoreille. Esittelijöinä toimivat eri alojen osaajat, jotka kertovat omasta työstään, työtehtävistään ja tehtävään vaaditusta osaamisesta sekä antavat esimerkin omalla urapolullaan. Koulutussarja antaa käsityksen proviisorien eri työtehtävistä ja niiden vaatimuksista hyvine ja huonoine puolineen.

 

Kattavasti tietoa

Sarjassa käydään läpi laaja kirjo eri tehtäviä. Sarjassa tutustutaan proviisorin työhön mm. ulkomailla, lääketeollisuudessa, apteekissa, sairaala-apteekissa sekä viranomaisena.

 

Proviisoriyhdistyksen jäsenille

Koulutussarja on taltioitu jäsenintra OmaProhon maksutta jäsenten nähtäville.

Taltioinnit on tehty koulutusilloissa, joista kussakin käydään läpi 2–3 toimenkuvaa.