Olemme mukana sidosryhmäyhteistyössä, jolla vaikutetaan suomalaiseen lääkepolitiikkaan sekä farmasian alan koulutuslinjauksiin niin perus- kuin täydennyskoulutuksessa. Seuraamme alan kehitystä ja yhteiskunnallista keskustelua sekä annamme lausuntoja. Lue yhdistyksen jättämät lausunnot.

Annamme jäsenillemme myös neuvontaa työsuhteisiin ja työaikalainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä.

 

Proviisoriyhdistys ei ole työmarkkinajärjestö tai sen jäsenjärjestö, jonka tehtävänä olisi neuvotella työsopimuksista tai työsuhteissa muuten noudatettavista ehdoista.