Olemme mukana sidosryhmäyhteistyössä, jolla vaikutetaan suomalaiseen lääkepolitiikkaan sekä farmasian alan koulutuslinjauksiin niin perus- kuin täydennyskoulutuksessa. Seuraamme alan kehitystä ja yhteiskunnallista keskustelua sekä annamme lausuntoja. Lue yhdistyksen jättämät lausunnot.

Annamme jäsenillemme myös neuvontaa työsuhteisiin ja työaikalainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä.

 

Työehtosopimukset

Työsopimuslain mukaan työnantajan on noudatettava vähintään valtakunnallisen, asianomaisen alalla edustavana pidettävän työehtosopimuksen määräyksiä.

Finlex-palvelussa ovat kaikki voimassa olevat työehtosopimukset. Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus on luettavissa myös Apteekkien työnantajaliiton verkkosivuilla.

Lisätietoa työehtosopimuksista saat Proviisoriyhdistyksen toimistolta.

Proviisoriyhdistys ei ole työmarkkinajärjestö tai sen jäsenjärjestö, jonka tehtävänä olisi neuvotella työehtosopimuksista tai työsuhteissa muuten noudatettavista ehdoista.

 

Lääkealan kehittäminen ja yhteistyöverkostot

Suomen Proviisoriyhdistys edustaa jäseniään eri lääkealaa kehittävissä järjestöissä, työryhmissä ja verkostoissa.

Proviisoriyhdistys on farmasian alan maailmanjärjestön, FIP:n (International Pharmaceutical Federation), jäsen.

 

Proviisoriyhdistys toimii mukana sosiaali- ja terveysministeriön sekä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean perustamissa eri työryhmissä. Yhdistyksellä on ollut edustajansa mm. Lääkepolitiikka 2020 -hankkeen työryhmissä ja apteekkitoiminnan kehittämistä pohtivassa työryhmässä. Proviisoriyhdistys on ollut mukana Fimean kansallisen Lääkeinformaatiostrategia 2020:n sekä kansallisen Lääkehoidon päivän suunnittelussa ja Fimean lääkeinformaatioverkoston ja moniammatillisen verkoston toiminnassa.

 

Proviisoriyhdistyksellä on edustaja AATE-koordinaatioryhmässä, ja yhdistys on ollut mukana mm. TIPPA-hankkeissa.

Proviisoriyhdistyksellä on edustaja myös farmasian alan erikoistumiskoulutusten yhteistyöverkostoissa sekä Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvottelukunnassa.

 

Jos olet kiinnostunut osallistumaan alan kehittämiseen, ota yhteyttä yhdistyksen toimistoon.