AATE-ryhmän esitys lääkeneuvonnan kehittämiseksi

Lääkeneuvonnan kehitystyö tarpeen rationaalisen lääkehoidon turvaamiseksi lääkehoitoprosessin kokonaisuus huomioiden

Fimean STM:n toimeksiannosta tekemässä selvityksessä apteekkien lakisääteiseen lääkeneuvontaan kuuluvista sisältökokonaisuuksista (STM 2022:24) todetaan, että lakisääteisen lääkeneuvonnan yksityiskohtaisemmalle määrittelylle on selkeä tarve ja määrittelytyössä on huomioitava apteekkien rooli ja tehtävät osana moniammatillista potilaan lääkehoitoprosessia. Lääkeneuvonnan sisällön yksityiskohtaisen määrittelyn sijaan AATE-koordinaatioryhmä1 ehdottaa farmaseuttisen harkinnan sisällyttämistä lainsäädäntöön.

AATE-koordinaatioryhmän esityksen päälinjaukset

  • Farmaseuttinen harkinta tulee kirjata lainsäädäntöön.
  • Apteekkien lääkeneuvonta on keskeinen osa moniammatillista lääkehoitoprosessia.
  • Lääkeneuvonnan tulee perustua asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin ja tukea rationaalisen lääkehoidon toteutumista asiointikanavasta riippumatta.
  • Farmaseuttinen asiantuntijaresurssi on kohdennettava lääkehoidon onnistumisen varmistamiseen, hoitoon sitoutumisen ja omahoidon edistämiseen.

Lue esitys kokonaisuudessaan

AATE-koordinaatioryhmän esitys luovutettu ministeriöön

AATE-ryhmän esitys lääkeneuvonnan kehittämiseksi luovutettiin torstaina 22.2.2024 sosiaali- ja terveysministeriölle. Ministeriössä esityksen vastaanottivat johtava asiantuntija Lauri Pelkonen sekä asiantuntija Aleksi Westerholm STM:n Turvallisuus ja terveys -osastolta.  Esitystä AATE-ryhmän puolesta olivat luovuttamassa AATE-ryhmän puheenjohtaja Maija Pirttijärvi (Farmasialiitto) sekä esityksen valmistelusta vastanneesta AATE-ryhmän pienryhmästä Martta Huttu (Proviisoriyhdistys) ja Henna Kyllönen (Apteekkariliitto).

 

1 Kansallisen AATE-koordinaatioryhmän jäsenorganisaatiot ovat tehneet jatkuvaa työtä edistäen apteekkien lääkeneuvontaa ja lääkitysturvallisuutta kehittäviä hankkeita ja toimenpiteitä (Tippa-hanke 2000–2003, Tippa-jatkohanke 2004–2007, Apila-hanke 2012–2015, Tippa 3 hanke 2016–2019, Valo 2020-). AATE koostuu nimetyistä farmasian asiantuntijoista ja sen puheenjohtajana toimii vuosittain vaihtuva jäsenorganisaation edustaja. Jäsenorganisaatioita ovat Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Åbo Akademi, Suomen Apteekkariliitto, Suomen Farmasialiitto, Suomen Proviisoriyhdistys, Farmasian oppimiskeskus, Jatkuvan oppimisen keskus ja Suomen Farmasian Opiskelijajärjestöt (FiPSA).