Ajankohtaisseminaari 2024 luentoesittelyt

 

Tutustu Joka proviisorin ajankohtaisseminaarin 2024 luentoihin

Joka proviisorin ajankohtaisseminaarin luentoesittelyt julkaistaan tällä sivulla. Lisätietoja seminaarista sekä ilmoittautumisohjeet tapahtumasivulla.

 

 

 

    

Ajankohtaista Lääkkeet ja apteekkitalous -hankkeesta

Heidi Tahvanainen, erityisasiantuntija, STM

Lääkkeet ja apteekkitalous –hanke jatkaa lääkeasioiden pitkäjänteistä kehittämistä, mikä edellyttää hallituskaudet ylittävä työtä. Lääkeasioiden pitkäjänteisen kehittämisen tavoitteena on parantaa lääkehoitojen vaikuttavuutta, turvallisuutta ja laatua sekä taloudellisuutta, yhdenvertaisuutta ja saatavuutta. Rakenteellisilla uudistuksilla pyritään myös parantamaan julkisen talouden kestävyyttä.

Puheenvuoro käsittelee hankkeen osakokonaisuuksia ja valmistelun tilannetta.

 

 

 

Apteekkien taloustilanne

Leena Reinikainen, kehittämisasiantuntija, Fimea

Luennolla tarkastelemme avohuollon apteekkien taloustilannetta ja nykytilaa Fimean keräämien tietojen perusteella. Lisäksi käymme läpi niitä vaikutuksia mitä viime aikoina tehdyillä muutoksilla näyttää olleen apteekkitoiminnan kannattavuuteen ja elinkelpoisuuteen.

 

 

 

 

Miten lääkekorvauskustannukset ovat kehittyneet ja mistä löydän tietoa lääkkeiden käytöstä ja kustannuksista?

​Kati Sarnola, erikoistutkija, Kela

Lääkehoito on tärkein hoitomuoto monen sairauden hoidossa ja suurin osa suomalaisista ostaa sairausvakuutuksesta korvattavia lääkkeitä. Väestön ikääntyminen ja lääkehoidon yleistyminen sekä uusien lääkkeiden käyttöönotto ovatkin johtaneet lääkekorvauskustannusten kasvuun. Hyötyjen lisäksi joudumme yhä tarkemmin punnitsemaan hoitojen vaikuttavuutta ja sitä, onko näyttö lääkkeen tehosta riittävää.

Luennolla kuulet ajankohtaista tietoa siitä, miten lääkekorvauskustannukset ovat viime aikoina kehittyneet ja millainen vaikutus uusien lääkkeiden käyttöönotolla on lääkekorvauskustannuksiin. Pohdimme myös, pitäisikö uusien, korvausjärjestelmään tulevien lääkkeiden näytöstä vaativaa vakuuttavampia todisteita. Luennolla opit myös, mistä löydät tietoa suomalaisten lääkkeiden käytöstä ja kustannuksista sekä väestön sairastavuudesta ja tyypillisimmistä kansansairauksista oman työsi tarpeisiin.

 

 

 

 

Lääkepoliittinen tutkimus apteekkipalveluiden kehittämisen tukena

Katri Hämeen-Anttila, professori, Itä-Suomen yliopisto

Hallitusohjelman lääkehuoltoon ja apteekkeihin kohdistuvat linjaukset tulevat vaikuttamaan apteekkien toimintaan tulevaisuudessa. Suomessa on tehty paljon apteekkipalveluihin liittyvää tutkimusta, mitä voidaan hyödyntää lääkepoliittisessa päätöksenteossa.

Esityksessä kuvataan tutkimustiedon valossa apteekkien nykyisten lakisääteisten tehtävien toteutumista sekä pohditaan apteekkien mahdollisia uusia tehtäviä osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Lisäksi esitellään Itä-Suomen yliopiston Lääkepolitiikan tutkimusryhmän tutkimustoimintaa.

 

 

 

Kestävän farmasia professuuri - ympäristokestävyyttä läpi lääkkeen elinkaaren

Mia Sivén, apulaisprofessori, Helsingin yliopisto

Kestävä farmasia lähestyy lääkealan kestävyyshaasteita laaja-alaisesti. Lääkkeen kestävyys tulee huomioida elinkaaren jokaisessa vaiheessa lääkemolekyylin seulonnasta lääkeaineen ja lääkemuodon valmistamiseen, lääkkeen rationaaliseen käyttöön sekä mahdolliseen käyttämättä jäävään lääkkeeseen ja lääkejätteeseen asti. Työssä tarvitaan farmasian ammattilaisten monialaista osaamista ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Miten sinä voit edistää kestävää farmasiaa?

 

 

 

Lääkehoidon ympäristökestävyys – Lääkkeiden käyttäjien ja apteekkien rooli osana kestävää lääkealaa ja terveydenhuoltoa

Lasse Alajärvi, tutkijatohtori, Itä-Suomen yliopisto

Lääkkeiden tavanomainen käyttö aiheuttaa merkittävän osan paitsi lääkkeiden, myös koko terveydenhuollon ympäristökuormituksesta. Lääkkeiden käyttäjät ovat siten avainasemassa lääkealan ympäristökestävyyden parantamisessa. Yleisen ympäristötietoisuuden lisääntyessä he tarvitsevat tukea ympäristön kannalta kestävämmän lääkehoidon toteutuksessa, mikä korostaa apteekkien asiantuntijuutta ja roolia terveydenhuollon kestävyyden edistäjinä.